Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój ośrodków centralnych państwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego

2017/27/B/HS3/00554

Słowa kluczowe:

rozwój grodów wczesne średniwiecze Wrocław Ostrow Tumski

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Pankiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 260 992 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-29

Zakończenie projektu: 2023-06-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. An attempt to identify places associated with trade and exchange in early medieval strongholds in the example of Ostrów Tumski in Wrocław
  Autorzy:
  Aleksandra Pankiewicz
  Czasopismo:
  Přehled výzkumů (rok: 2019, tom: 60-2, strony: 145-160), Wydawca: Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky v Brně
  Status:
  Opublikowana
 2. Architektura murowana versus architektura drewniano-ziemna. Badanie wspólnych relacji na przykładzie zamku i grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w XII–XIII wieku,
  Autorzy:
  M. Chorowska, A. Pankiewicz, E. Wodejko
  Czasopismo:
  Wiadomości Konserwatorskie (Journal of Heritage Conservation) (rok: 2021, tom: 68, strony: 16-29), Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.48234/WK68TUMSKI - link do publikacji
 3. Early medieval large glass beads from Poland: utilitarian and social functions IF: 0,25
  Autorzy:
  Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska
  Czasopismo:
  Archeologické rozhledy (rok: 2020, tom: LXXII, strony: 573-606), Wydawca: Archeologicky Ustav Akademie ved Ceske Republiky
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.35686/AR.2020.20 - link do publikacji
 4. Łozina – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy na przedpolu Wrocławia. Problem chronologii i funkcji
  Autorzy:
  Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Rodak
  Czasopismo:
  Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2019, tom: 61, strony: 85-111), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Dogs in the Wroclaw Stronghold, 2nd Half of the 10th–1st Half of the 13th Century (Lower Silesia, Poland). An Zooarchaeological Overview IF: 2,323
  Autorzy:
  Aleksandra Pankiewicz, Krzysztof Jaworski, Aleksander Chrószcz, Dominik Poradowski
  Czasopismo:
  Animlas (rok: 2021, tom: 11/543, strony: 44939), Wydawca: MDPI Open Access Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ani11020543 - link do publikacji
 6. Early medieval glazed objects from the Wrocław and Opole strongholds: function, origin and social significance IF: 0,308
  Autorzy:
  Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska
  Czasopismo:
  Přehled výzkumů (rok: 2020, tom: 61/2, strony: 53-70), Wydawca: Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky v Brně
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.47382/pv0612-02 - link do publikacji
 7. Different Approach to Horses—The Use of Equid Remains in the Early Middle Ages on the Example of Ostrów Tumski in Wroclaw IF: 2,323
  Autorzy:
  Krzysztof Jaworski, Aleksandra Pankiewicz, Aleksander Chrószcz, Dominik Poradowski
  Czasopismo:
  Animals (rok: 2020, tom: 144181, strony: 44941), Wydawca: MDPI Open Access Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ani10122294 - link do publikacji