Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cienkowarstwowe źródła światła o przestrajalnej emisji w zakresie 1000-2000 nm bazujące na koloidalnych, półprzewodnikowych nanostrukturach kwantowych

2017/27/B/ST5/01209

Słowa kluczowe:

kropki kwantowe nanostruktury spektroskopia optyczna optoelektronika

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Artur Podhorodecki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 486 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-29

Zakończenie projektu: 2023-10-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Enhanced efficiency of quantum dot light-emitting diode by sol-gel derived Zn1-xMgxO electron transport layer IF: 3,49
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, P. Sitarek, J. Misiewicz, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  Organic Electronics (rok: 2020, tom: 80, strony: 105656), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.orgel.2020.105656 - link do publikacji
 2. On the effect of air exposure of ZnMgO nanoparticle electron transport layer on efficiency of quantum-dot light-emitting diodes IF: 8,75
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, G. Zatryb, P. Sitarek, and A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2021, tom: 13, strony: 20305), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.1c01898 - link do publikacji
 3. Enhanced transparency of ultrathin Ag films using a wetting layer of phosphomolybdic acid IF: 1,88
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, M. Kliczkowski, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, J. Misiewicz, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  Thin Solid FIlms (rok: 2020, tom: 694, strony: 137734), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2019.137734 - link do publikacji
 4. Quantum-dot light-emitting diode with ultrathin Au electrode embedded in solution-processed phosphomolybdic acid IF: 3,05
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, M. Banski, P. Sitarek, J. Misiewicz, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2019, tom: 9, strony: 10754), Wydawca: Royal Society Of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9RA01680E - link do publikacji
 5. Semi-transparent quantum-dot light-emitting diode with ultrathin Au electrode embedded in solution-processed coatings IF: 3,02
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, M. Banski, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2019, tom: 257, strony: 126709), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2019.126709 - link do publikacji
 1. Quantum Dots Based Transparent Light Emitting Diodes
  Autorzy:
  M. Chrzanowski, Ł. Witczak, and A. Podhorodecki
  Konferencja:
  241st ECS Meeting (rok: 2022, ), Wydawca: ECS Transactions
  Data:
  konferencja 44710
  Status:
  Złożona