Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna)

2017/27/B/ST10/01905

Słowa kluczowe:

rekonstrukcje paleoklimatyczne paleoekologia interglacjał eemski litostratygrafia palinologia makroszczątki roślinne wioślarki okrzemki badania izotopowe datowanie OSL Równina Garwolińska

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Irena Pidek 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 687 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-03

Zakończenie projektu: 2023-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Environmental and climate change during the Late Saalian-Eemian Interglacial at the Struga site (Central Poland): a diatom record against the background of palynostratigraphy. IF: 1,875
  Autorzy:
  Zalat A.A., Bober A., Pidek I.A., Żarski M.
  Czasopismo:
  Review of Palaeobotany and Palynology (rok: 2021, tom: 288, strony: 104386), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.revpalbo.2021.104386 - link do publikacji
 2. Environmental changes of the stadial/interstadial type during the Late Saalian (MIS-6) –multi-proxy record at the Wola Starogrodzka site, central Poland. IF: 3,021
  Autorzy:
  Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Drzymulska D., Poska A., Suchora M., Żarski M., Mroczek P.
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2021, tom: 572, strony: 110420), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2021.110420 - link do publikacji
 3. Two pollen-based methods of Eemian climate reconstruction employed in the study of the Zabieniec-Jagodne palaeolakes in central Poland IF: 2,13
  Autorzy:
  Pidek I.A., Poska A., Hrynowiecka A., Brzozowicz D., Żarski M.
  Czasopismo:
  Quaternary International , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2021.09.014 - link do publikacji
 4. A high-resolution pollen and diatom record of mid- to late-Eemian at Kozłów (Central Poland) reveals no drastic climate changes in the hornbeam phase of this interglacial. IF: 2,262
  Autorzy:
  Pidek I. A., Hrynowiecka A., Zalat A. A. , Żarski M.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2021, tom: 583, strony: 14-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2021.02.032 - link do publikacji
 5. Palaeoecological record of long Eemian series from Kozłów (Central Poland) with reference to palaeoclimatic and palaeohydrological interpretation IF: 2,13
  Autorzy:
  Suchora M., Kultys K., Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A., Hrynowiecka A., Terpiłowski S., Łabęcka K., Żarski M.
  Czasopismo:
  Quaternary International , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2022.02.022 - link do publikacji