Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Flawiny jako narzędzie do monitorowania i kontroli środowiska redoks w komórce

2017/27/B/ST4/02494

Słowa kluczowe:

spektroskopia fotochemia tlen singletowy sondy flyorescencyjne flawiny

Deskryptory:

 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Sikorski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 466 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-12

Zakończenie projektu: 2023-06-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Combining flavin photocatalysis and organocatalysis: Metal-free aerobic oxidation of unactivated benzylic substrates IF: 6,555
  Autorzy:
  J. Zelenka, E. Svobodová, J. Tarábek, I. Hoskovcová, V. Boguschová, S. Bailly, M. Sikorski, J. Roithová, R. Cibulka
  Czasopismo:
  Org. Lett. (rok: 2019, tom: 21, strony: 114-119), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.8b03547 - link do publikacji
 2. Riboflavin degradation products; combined photochemical and Mass Spectrometry approach IF: 3,306
  Autorzy:
  Małgorzata Insińska-Rak, Dorota Prukała, Anna Golczak, Emilia Fornal, Marek Sikorski
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2020, tom: 403, strony: 112837- 1128), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2020.112837 - link do publikacji
 3. Azodicarboxylate-free esterification with triphenylphosphine mediated by flavin and visible light: Method development and stereoselectivity control IF: 3,49
  Autorzy:
  M. Marz, M. Kohout, T. Nevesely, J. Chudoba, D. Prukata, S. Nizinski, M. Sikorski, G. Burdzinski, R. Cibulka,
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2018, tom: 16, strony: 6809-6817), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ob01822g - link do publikacji
 4. Photophysical properties of alloxazine derivatives with extended aromaticity – potential redox-sensitive fluorescent probe. IF: 4,098
  Autorzy:
  Anna Golczak, Małgorzata Insińska-Rak, Amirali Davoudpour, Daban Hama Saeed, Petra Menova, Viktor Mojr, Radek Cibulka, Igor Khmelinskii, Lucyna Mrówczyńska, , Marek Sikorski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2022, tom: 272, strony: 120985), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2022.120985 - link do publikacji
 5. Robust photocatalytic method using ethylene‐bridged flavinium salts for the aerobic oxidation of unactivated benzylic substrates IF: 5,851
  Autorzy:
  Pokluda, A., Anwar, Z., Boguschová, V., Anusiewicz, I., Skurski, P., Sikorski, M., & Cibulka, R.
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2021, tom: 363, strony: 44571), Wydawca: Wiley-VCH GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.202100024 - link do publikacji
 1. Fluorescence spectroscopy and imaging instruments for food quality evaluation,
  Autorzy:
  E. Sikorska, I. Khmelinskii, M. Sikorski
  Książka:
  Evaluation technologies for food quality (rok: 2019, tom: 1, strony: 491-533), Wydawca: Woodhead Publishing An imprint of Elsevier
  Status:
  Opublikowana