Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów

2017/27/B/NZ9/01297

Słowa kluczowe:

grzyby arbuskularne lasy liściaste klimatu umiarkowanego mikoryza arbuskularna mikroorganizmy glebowe właściwości fizykochemiczne gleby zielne rośliny leśne

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Szymon Zubek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 770 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-02

Zakończenie projektu: 2022-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.