Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie trójwymiarowego wieloskalowego modelu numerycznego opartego o koncepcję cyfrowej reprezentacji materiału do symulacji rozwoju mikrostruktury i ocena wpływu redukcji modelu na dokładność wyników

2017/27/B/ST8/00373

Słowa kluczowe:

rekrystalizacja statyczna modelowanie wieloskalowe cyfrowa reprezentacja materiału

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Łukasz Madej 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 746 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-14

Zakończenie projektu: 2022-09-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Capturing local material heterogeneities in numerical modelling of microstructure evolution, Journal of Machine Engineering
  Autorzy:
  Madej L., Sitko M., Fular A., Sarzynski R., Wermincki M., Perzynski K.
  Czasopismo:
  Journal of Machine Engineering (rok: 2021, tom: 21, strony: 29-48), Wydawca: Societies Federation NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.36897/jme/143086 - link do publikacji
 2. Non-uniform grain boundary migration during static 1 recrystallization: A cellular automaton study IF: 2,556
  Autorzy:
  Lin F., Sitko M., Madej L., Delannay L.,
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s11661-022-06599-0 - link do publikacji
 3. Cellular Automata-based computational library for development of digital material representation models of heterogenous microstructures IF: 3,672
  Autorzy:
  Boguń K., Sitko M., Mojzeszko M., Madej L.,
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2021, tom: 0,917361111111111, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s43452-021-00211-9 - link do publikacji
 4. Numerical Procedure of Three-Dimensional Reconstruction of Ferrite- Pearlite Microstructure Data from SEM/EBSD Serial Sectioning
  Autorzy:
  Mateusz Sitko, Mateusz Mojzeszko, Lukasz Rychlowski, Grzegorz Cios, Piotr Bala, Krzysztof Muszka, Lukasz Madej
  Czasopismo:
  Procedia Manufacturing 00 (2019) 000–000 (rok: 2020, tom: 47, strony: 1217-1222), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.promfg.2020.04.183 - link do publikacji
 5. Scaling Scientific Cellular Automata Microstructure Evolution Model of Static Recrystallization toward Practical Industrial Calculations IF: 3,623
  Autorzy:
  Sitko M., Banas K., Madej L.,
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14154082 - link do publikacji
 6. Evaluation of the grain boundary curvature model influence on cellular automata static recrystallization simulations
  Autorzy:
  Niewczas S., Sitko M., Madej L.
  Czasopismo:
  Key Engineering Material (rok: 2022, ), Wydawca: Trans Tech Publications Ltd
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. The role of the cellular automata cell size and time step length in the microstructure evolution model - the static recrystallization case study IF: 3,976
  Autorzy:
  Sitko M., Madej L.,
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2021, tom: 54, strony: 101437), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2021.101437 - link do publikacji
 1. Role of cellular automata model parameters in the prediction of microstructure evolution during the static recrystallization
  Autorzy:
  Madej L., Sitko M.,
  Konferencja:
  14th World Congress in Computational Mechanics (WCCM) ECCOMAS Congress 2020 (rok: 2021, ), Wydawca: Conf. Organizers
  Data:
  konferencja 11-15.01
  Status:
  Opublikowana