Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy sterujące powstawaniem krzemieni i ławic krzemionkowych w utworach górnej jury na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

2017/27/B/ST10/00594

Słowa kluczowe:

krzemienie ławice krzemionkowe osady węglanowe górna jura sylifikacja gąbki krzemionkowe hydrotermalne venty Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Matyszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 584 395 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-26

Zakończenie projektu: 2023-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Epigenetic siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and their relation to Upper Jurassic early diagenetic chert concretions IF: 2,728
  Autorzy:
  Kochman, A., Kozłowski, A., Matyszkiewicz, J.
  Czasopismo:
  Sedimentary Geology (rok: 2020, tom: 401, strony: 105636), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sedgeo.2020.105636 - link do publikacji
 2. Identification of Proton Populations in Cherts as Natural Analogues of Pure Silica Materials by Means of Low Field NMR IF: 4,309
  Autorzy:
  Krzyżak, A., Mazur, W., Matyszkiewicz, J., Kochman, A.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Part C (rok: 2020, tom: 124/9, strony: 5225-5240), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b11790 - link do publikacji
 3. The provenance of siliceous rocks from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland) used as raw-materials in the manufacture of siliceous artefacts from Central-Eastern Europe : an old problem in new light IF: 1,75
  Autorzy:
  Matyszkiewicz, J., Kochman, A.
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science: Reports (rok: 2020, tom: 34, Part A, strony: 102600), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2020.102600 - link do publikacji
 4. Siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) as potential raw materials in the manufacture of stone tools – A characterization and possibilities of identification IF: 1,75
  Autorzy:
  Kochman, A., Matyszkiewicz, J., Wasilewski, M.
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science: Reports (rok: 2020, tom: 30, strony: 102195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2020.102195 - link do publikacji
 1. Characterization and identification of siliceous rocks as potential raw materials
  Autorzy:
  Kochman, A.
  Konferencja:
  27th EAA Annual Meeting; Kiel Virtual, 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: European Association of Archaeologists
  Data:
  konferencja 6-11.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Chert porosity distribution obtained by 1H Low Field NMR
  Autorzy:
  Krzyżak, A., Mazur, W., Matyszkiewicz, J., Kochman, A.
  Konferencja:
  10th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material Sciences (rok: 2019, ), Wydawca: H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 2019-09-25-23
  Status:
  Opublikowana