Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eksploracja materiałów hierarchicznych jako katalizatorów rozkładu polietylenu, polipropylenu oraz polichlorku winylu do wartościowych i przyjaznych środowisku produktów

2017/27/B/ST5/00191

Słowa kluczowe:

materiały hierarchiczne zeolity polietylen polichlorek winylu spektroskopia IR spektroskopia NMR

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kinga Góra-Marek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 600 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-13

Zakończenie projektu: 2021-11-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. High-silica layer-like zeolites Y from seeding-free synthesis and their catalytic performance in LDPE-cracking IF: 9,229
  Autorzy:
  Bastian Reiprich, Kamila Pyra, Karolina A. Tarach, Gabriela Grzybek, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2022, tom: 14, strony: 6667−6679), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.1c21471 - link do publikacji
 2. Operando Study Reveals the Superior Cracking Activity and Stability of Hierarchical ZSM-5 Catalyst for the Cracking of Low-Density Polyethylene IF: 7,804
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Pyra, S. Siles, I. Melian-Cabrera, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  CHEMSUSCHEM (rok: 2019, tom: 12, strony: 633-638), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201802190 - link do publikacji
 3. Desilicated zeolite BEA for the catalytic cracking of LDPE: the interplay between acidic sites' strength and accessibility IF: 5,726
  Autorzy:
  K. Pyra, K.A. Tarach, D. Majda, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2019, tom: 9, strony: 1794-1801), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9cy00326f - link do publikacji
 4. Improved Catalytic Technology for Waste Plastic Processing: Toward Novel Remediation and Emission Control Measures IF: 6,97
  Autorzy:
  A. Mingorance-Baena, S. Siles-Quesada, K. Tarach, M.V. Morales, K. Gora-Marek, I. Melián-Cabrera
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2019, tom: 7, strony: 129−133), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.8b05630 - link do publikacji
 5. Towards a greater olefin share in polypropylene cracking - amorphous mesoporous aluminosilicate competes with zeolites" IF: 19,503
  Autorzy:
  Kamila Pyra, Karolina A. Tarach, Kinga Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2021, tom: 297, strony: 120408), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2021.120408 - link do publikacji
 6. Opening up ZSM-5 hierarchical zeolite's porosity through sequential treatments for improved low-density polyethylene cracking" IF: 3,267
  Autorzy:
  K.A. Tarach, K. Pyra, I. Melián-Cabrera, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 2878), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25122878 - link do publikacji
 7. "Evaluation of the textural parameters of zeolite Beta in LDPE catalytic degradation: thermogravimetric analysis coupled with FT-IR operando studies" IF: 3,267
  Autorzy:
  K. Pyra, K. Tarach, E. Janiszewska, D. Majda, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 926), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25040926 - link do publikacji
 8. A Note on the Acid Strength of Porous Materials Assessed by Thermal Methods" IF: 5,455
  Autorzy:
  Kinga Góra-Marek, Ignacio Melian-Cabrera
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials 310 (rok: 2021, tom: 310, strony: 110638), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2020.110638 - link do publikacji
 9. "Pd-modified beta zeolite for modulated hydro-cracking of low-density PE into a paraffinic-rich hydrocarbon fuel" IF: 16,683
  Autorzy:
  K. Pyra, K. A. Tarach, I. Melian-Cabrera, K. Góra-Marek
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2020, tom: 277, strony: 119070), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2020.119070 - link do publikacji
 1. Bottom-up synthesized hierarchical Beta zeolites as the catalysts for low-density polyethylene cracking
  Autorzy:
  Pyra K., Janiszewska E., Tarach K., Majda D., Góra-Marek K.
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: CEST, Rodos, Grecja
  Data:
  konferencja 4-7 września
  Status:
  Opublikowana
 2. On the positive influence of Pd species on low-density polyethylene cracking
  Autorzy:
  Pyra K., Tarach K., Majda D., Janiszewska E., Melián-Cabrera I., Góra-Marek K.
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: CEST, Rodos, Grecja
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Cracking of polyethylene over microporous and hierarchical ZSM-5 zeolites
  Autorzy:
  K.Tarach, K. Pyra, D. Majda, K.Góra-Marek
  Konferencja:
  19th International Zeolite Association Conference (rok: 2019, ), Wydawca: International Zeolite Association (IZA)
  Data:
  konferencja 7-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. "Zeolites of various pore topology as the catalysts in LDPE cracking"
  Autorzy:
  K. Pyra, A. Leśniak, D. Majda, K. Góra-Marek
  Konferencja:
  52. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni pAN
  Data:
  konferencja Kraków, 25-27 listopada 2020
  Status:
  Opublikowana