Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii

2017/27/B/ST3/02457

Słowa kluczowe:

propagacja plazmonu procesy indukowane światłem nanodrut srebra specyficzna funkcjonalizacja,

Deskryptory:

 • ST4_12: Kataliza
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sebastian Maćkowski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 1 918 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-27

Zakończenie projektu: 2022-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Controlling plasmon propagation and enhancement via reducing agent in wet chemistry synthesized silver nanowires IF: 3,894
  Autorzy:
  Michał Ćwik, Karolina Sulowska, Dorota Buczyńska, Ewa Roźniecka, Martyna Domagalska, Sebastian Maćkowski, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2021, tom: 29, strony: 8834-8845), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.412903 - link do publikacji
 2. Correlating Plasmon Polariton Propagation and Fluorescence Enhancement in Single Silver Nanowires IF: 4,189
  Autorzy:
  Dorota Buczyńska, Michał Ćwik, Ewa Roźniecka, Karolina Sulowska, Dawid Piatkowski, Sebastian Maćkowski, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 15418-15424), Wydawca: Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c02364 - link do publikacji
 3. Photochemical Printing of Plasmonically Active Silver Nanostructures IF: 4,653
  Autorzy:
  Marcin Szalkowski, Karolina Sulowska, Martin Jönsson-Niedziółka, Kamil Wiwatowski, Joanna Niedziółka-Jönsson, Sebastian Mackowski, Dawid Piatkowski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 2006), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21062006 - link do publikacji
 4. Silver Island Film for Enhancing Light Harvesting in Natural Photosynthetic Proteins IF: 4,653
  Autorzy:
  Dorota Kowalska, Marcin Szalkowski, Karolina Sulowska, Dorota Buczynska, Joanna Niedziolka-Jonsson, Martin Jonsson-Niedziolka, Joanna Kargul, Heiko Lokstein, Sebastian Mackowski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 2451), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21072451 - link do publikacji
 5. Impact of the donor structure in new D–π–A systems based on indolo [3, 2, 1-jk] carbazoles on their thermal, electrochemical, optoelectronic and luminescence properties IF: 7,393
  Autorzy:
  Grażyna Szafraniec-Gorol, Aneta Slodek, Dawid Zych, Marharyta Vasylieva, Mariola Siwy, Karolina Sulowska, Sebastian Maćkowski, Ilya Taydakov, Dmitry Goriachiy, Ewa Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2021, tom: 9, strony: 7351-7362), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1TC01208H - link do publikacji
 6. Carbazole effect on ground- and excited-state properties of rhenium(I) carbonyl complexes with extended terpy-like ligands IF: 4,39
  Autorzy:
  Katarzyna Choroba, Anna Maroń, Anna Świtlicka, Agata Szłapa-Kula, Mariola Siwy, Justyna Grzelak, Sebastian Maćkowski, Tomasz Pedzinski, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Machura
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2021, tom: 50, strony: 3943-3958), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT04340K - link do publikacji
 7. Real-time fluorescence sensing of single photoactive proteins using silver nanowires IF: 28
  Autorzy:
  Karolina Sulowska, Kamil Wiwatowski, Maciej Ćwierzona, Joanna Niedziółka-Jönsson and Sebastian Maćkowski
  Czasopismo:
  Methods and Applications in Fluorescence (rok: 2020, tom: 8, strony: 45004), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2050-6120/aba7cb - link do publikacji
 8. Towards better understanding of photophysical properties of rhenium (I) tricarbonyl complexes with terpy-like ligands IF: 2,931
  Autorzy:
  Magdalena Małecka, Barbara Machura, Anna Świtlicka, Sonia Kotowicz, Grażyna Szafraniec-Gorol, Mariola Siwy, Marcin Szalkowski, Sebastian Maćkowski, Ewa Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2020, tom: 231, strony: 118124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2020.118124 - link do publikacji
 9. 1,8-Naphthalimides 3-substituted with imine or β-ketoenamine unit evaluated as compounds for organic electronics and cell imaging IF: 4,889
  Autorzy:
  Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Robert Gawecki, Katarzyna Malarz, Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Mariola Siwy, Ewa Schab-Balcerzak, Justyna Grzelak, Sebastian Maćkowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2021, tom: 193, strony: 109508), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2021.109508 - link do publikacji
 10. Enhancing optical functionality by co-loading NaYF4:Yb,Er and CdSe QDs in a single core-shell nanocapsule IF: 7,059
  Autorzy:
  Magda A. Antoniak, Urszula Bazylinska, Dominika Wawrzynczyk, Maciej Cwierzona, Sebastian Mackowski, Dawid Piatkowski, Julita Kulbacka, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2020, tom: 8, strony: 14796-14804), Wydawca: Królewskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0tc03538f - link do publikacji
 11. Ground- and excited-state properties of Re(I) carbonyl complexes – Effect of triimine ligand core and appended heteroaromatic groups IF: 4,889
  Autorzy:
  Katarzyna Choroba, Sonia Kotowicz, Anna Maroń, Anna Świtlicka, Agata Szłapa-Kula, Mariola Siwy, Justyna Grzelak, Karolina Sulowska, Sebastian Maćkowski, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Machura
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2021, tom: 192, strony: 109472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2021.109472 - link do publikacji
 12. Optical Properties of Submillimeter Silver Nanowires Synthesized Using the Hydrothermal Method IF: 3,26
  Autorzy:
  Michał Ćwik, Dorota Buczyńska, Karolina Sulowska, Ewa Roźniecka, Sebastian Mackowski, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 721), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12050721 - link do publikacji
 13. Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms IF: 4,051
  Autorzy:
  Karolina Sulowska, Ewa Roźniecka, Kamil Wiwatowski, Marta Janczuk-Richter, Martin Jönsson-Niedziółka, Joanna Niedziółka-Jönsson, Sebastian Mackowski
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: B (rok: 2021, tom: 268, strony: 115124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mseb.2021.115124 - link do publikacji
 14. Plasmonics with Metallic Nanowires IF: 3,26
  Autorzy:
  J Niedziółka-Jönsson, S Mackowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 1418), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12091418 - link do publikacji
 15. Synthesis, photophysical properties and electroluminescence characterization of 1-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives with N-donor substituents IF: 4,889
  Autorzy:
  Slawomir Kula, Przemyslaw Ledwon, Anna M Maroń, Mariola Siwy, Justyna Grzelak, Marcin Szalkowski, Sebastian Maćkowski, Ewa Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2021, tom: 192, strony: 109437), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2021.109437 - link do publikacji
 16. Small in size but mighty in force" – The first principle study of the impact of A/D units in A/D-phenyl-π-phenothiazine-π-dicyanovinyl systems on photophysical and optoelectronic properties IF: 4,889
  Autorzy:
  Aneta Slodek, Dawid Zych, Sonia Kotowicz, Grażyna Szafraniec-Gorol, Sylwia Zimosz, Ewa Schab-Balcerzak, Mariola Siwy, Justyna Grzelak, Sebastian Maćkowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2021, tom: 189, strony: 109248), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2021.109248 - link do publikacji