Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych

2017/27/N/ST5/00738

Słowa kluczowe:

TiO2 metale ziem rzadkich szkielety metaloorganiczne proces up-konwersji fotoaktywność

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Patrycja Parnicka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 201 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-05

Zakończenie projektu: 2022-04-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Experimental and theoretical investigations of the influence of carbon on a Ho3+-TiO2 photocatalyst with Vis response IF: 7,489
  Autorzy:
  Patrycja Parnicka, Tomasz Grzyb, Alicja Mikolajczyk, Kunlei Wang, Ewa Kowalska, Norbert Steinfeldt, Marek Klein, Paweł Mazierski, Adriana Zaleska-Medynska, Joanna Nadolna
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2019, tom: 549, strony: 212-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2019.04.074 - link do publikacji
 2. A novel (Ti/Ce)UiO-X MOFs@TiO2 heterojunction for enhanced photocatalytic performance: Boosting via Ce4+/Ce3+ and Ti4+/Ti3+ redox mediators IF: 19,503
  Autorzy:
  Patrycja Parnicka, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Alicja Mikołajczyk, Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2022, tom: 310, strony: 121349), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2022.121349 - link do publikacji
 3. Visible-light-driven lanthanide-organic-frameworks modified TiO2 photocatalysts utilizing up-conversion effect IF: 16,683
  Autorzy:
  Patrycja Parnicka, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Justyna Łuczak, Andrzej Żak, Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2021, tom: 291, strony: 44941), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2021.120056 - link do publikacji
 1. The Effect of the Metal Type on Luminescence and Photocatalytic Properties of Lanthanide–Organic Frameworks–Modified Titania
  Autorzy:
  Patrycja Parnicka, Adriana Zaleska-Medynska
  Konferencja:
  Innovations-Sustainability-Modernity-Openness Conference (ISMO'19) (rok: 2019, ), Wydawca: MDPI
  Data:
  konferencja 2019-05-22/23
  Status:
  Opublikowana