Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru.

2017/27/B/HS3/01131

Słowa kluczowe:

architektura mieszkalna dekoracja architektoniczna Cypr późny hellenizm okres Cesarstwa rzymskiego

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Rekowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 405 785 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-20

Zakończenie projektu: 2023-05-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. A New Project in Progress: Residence as Self-Presentation of Urban Elites. Architecture and Decoration of the House of Orpheus in Nea Paphos, the Ancient Capital of Cyprus. Potentials and Prospects
  Autorzy:
  M. Rekowska, D. Michaelides, P. Pensabene, E. Gasparini
  Czasopismo:
  Swiatowit (rok: 2020, tom: 58, strony: 197-219), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31338/0082-044X.swiatowit.58.11 - link do publikacji
 2. Floors, Architectural Elevations, and Statuary in Late Antique Residences from Egypt, Cyrenaica, and Cyprus: Some Remarks
  Autorzy:
  E. Gasparini
  Czasopismo:
  Światowit (rok: 2020, tom: 58, strony: 153-171), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31338/0082-044X.swiatowit.58.9 - link do publikacji
 3. Nea Paphos (Cipro): dai palazzi di città ai luoghi della produzione
  Autorzy:
  P. Pensabene, E. Gasparini, M. Rekowska
  Czasopismo:
  Quaderni annuali dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (rok: 2020, tom: 17, strony: 107-131), Wydawca: Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle Ricerche
  Status:
  Opublikowana
 4. Adopting Roman Habits The Baths in the House of Orpheus in Nea Paphos as a 'Troublesome' Case Study?
  Autorzy:
  M. Rekowska, D. Michaelides, S. Christodoulou, J. Kaniszewski
  Czasopismo:
  Etudes et Travaux (rok: 2021, tom: 34, strony: 341-362), Wydawca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EtudTrav.34.015 - link do publikacji
 1. House of Orpheus at Nea Paphos, Cyprus: the evolution of domestic space in a diachronic perspective
  Autorzy:
  M. Rekowska, D. Pensabene, D. Michaelides, E. Gasparni
  Konferencja:
  eds Baldini, I., Sfameni, C., Atti del III Congresso Internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (Bologna 28-31 ottobre 2019). (rok: 2019, ), Wydawca: Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo, Universita di Bologna
  Data:
  konferencja 28-31 paździenika
  Status:
  Opublikowana