Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych

2017/27/B/ST10/00898

Słowa kluczowe:

hydrotalkity sorbenty dolomit magnezyt kaolinit haloizyt aniony

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jakub Matusik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 558 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-17

Zakończenie projektu: 2022-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Removal of Chromates and Sulphates by Mg/Fe LDH and Heterostructured LDH/Halloysite Materials: Efficiency, Selectivity, and Stability of Adsorbents in Single- and Multi-Element Systems IF: 2,972
  Autorzy:
  Jakub Matusik, Karolina Rybka
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 1373-1385), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12091373 - link do publikacji
 2. Technical aspects of selected minerals transformation to LDH-containing materials: the structure, chemistry and affinity towards As(V) IF: 5,909
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik, Michal Slaný
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2021, tom: 9, strony: 106792 (1-9)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2021.106792 - link do publikacji
 3. Performance of Halloysite-Mg/Al LDH Materials for Aqueous As(V) and Cr(VI) Removal IF: 2,972
  Autorzy:
  Jakub Matusik, Jakub Hyla, Paulina Maziarz, Karolina Rybka, Tiina Leiviskä
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 3569-3585), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12213569 - link do publikacji
 4. Mg/Al and Mg/Fe layered double hydroxides derived from magnesite and chemicals: the effect of adsorbent features and anions chemistry on their removal efficiency IF: 9,297
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik, Mateusz Marzec
  Czasopismo:
  Journal of Cleaner Production (rok: 2022, tom: 332, strony: 130084 (1-13)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jclepro.2021.130084 - link do publikacji
 5. Surface chemistry and structure evaluation of Mg/Al and Mg/Fe LDH derived from magnesite and dolomite in comparison to LDH obtained from chemicals IF: 6,182
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik, Artur Kuligiewicz, Tiina Leiviskä, Grzegorz Cempura
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 538, strony: 147923), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147923 - link do publikacji
 1. Efficiency of selected anions removal by Mg/Al and Mg/Fe LDH obtained with different sources of Mg
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  XXIst International Conference of Young Geologists HERL'ANY 2020 (virtual conference) (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS
  Data:
  konferencja 5-7.11
  Status:
  Opublikowana
 2. Mineral-based adsorbents for wastewater treatment – the kinetics study of Cr(VI) and Se(VI) adsorption in the presence of sulphates and nitrates by Mg/Al and Mg/Fe Layered Double Hydroxides
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik, Klaudia Dziewiątka, Agnieszka Giera
  Konferencja:
  Sustainable Minerals'21 (rok: 2021, ), Wydawca: Falmouth: MEI Conferences
  Data:
  konferencja 44368
  Status:
  Opublikowana
 3. Removal of chromates and arsenates by halloysite-LDH composites
  Autorzy:
  Jakub Matusik, Jakub Hyla
  Konferencja:
  9th Mid-European Clay Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Croatian Geological Society
  Data:
  konferencja 43360
  Status:
  Opublikowana
 4. Different approaches to transformation of selected minerals into layered double hydroxides
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  57th Annual Meeting of the Clay Minerals Society (virtual conference) (rok: 2020, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 18-23.10
  Status:
  Opublikowana
 5. Mg/Al LDH obtained via transformation of minerals for the removal of selected elements from acidic and alkaline wastewaters
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  57th Annual Meeting of the Clay Minerals Society (virtual conference) (rok: 2020, ), Wydawca: Clay Minerals Society
  Data:
  konferencja 18-23.10
  Status:
  Opublikowana
 6. Halloysite‐LDH heterostructured materials: performance in removal of selected anions from aqueous solutions
  Autorzy:
  Jakub Matusik, Karolina Rybka, Paulina Maziarz, Jakub Hyla, Joanna Kuzdro, Bartosz Toboła
  Konferencja:
  EUROCLAY 2019: International Conference on Clay Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: European Clay Group Association
  Data:
  konferencja 43647
  Status:
  Opublikowana
 7. Mg/Al LDH formation via transformation of minerals through the AlCl3 hydrolysis
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  XXth International Conference of Young Geologists (rok: 2019, ), Wydawca: Comenius University in Bratislava
  Data:
  konferencja 43558
  Status:
  Opublikowana
 8. Mg–Fe LDH derived from magnesite and hematite and its affinity towards sulphates
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  9th Mid-European Clay Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Croatian Geological Society
  Data:
  konferencja 43360
  Status:
  Opublikowana
 9. Characterization of hydrotalcite/pyroaurite-like anion adsorbents derived from magnesite and dolomite
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  Sorbenty Mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 43724
  Status:
  Opublikowana
 10. Physico‐chemical studies of Mg/Fe and Mg/Al Layered Double Hydroxides obtained via transformation of minerals
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  EUROCLAY 2019: International Conference on Clay Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: European Clay Group Association
  Data:
  konferencja 43647
  Status:
  Opublikowana
 11. The effect of M(II)/M(III) molar ratio on the LDH structure derived from chemicals and minerals: a spectroscopic study using FTIR, Raman and XPS
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  European Conference on Mineralogy and Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Czech Geological Society
  Data:
  konferencja 43719
  Status:
  Opublikowana
 12. The efficiency and stability of Mg/Al and Mg/Fe as mineral-based adsorbents for the removal of Cr(VI) and Se(VI) from wastewaters
  Autorzy:
  Karolina Rybka, Jakub Matusik
  Konferencja:
  6th international conference on water pollution and treatment (rok: 2021, ), Wydawca: Hong Kong: Chemical, Biological & Environmental Engineering Society
  Data:
  konferencja 44391
  Status:
  Opublikowana