Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od struktury do reakcji odwodornienia - teoretyczna charakterystyka homopolarnych wiązań dwuwodorowych w układach o potencjalnym znaczeniu dla magazynowania wodoru oraz w innych nanomateriałach.

2017/26/E/ST4/00104

Słowa kluczowe:

Oddziaływania dwuwodorowe układy stanowiące źródło wodoru reakcje odwodornienia teoria wiązań chemicznych

Deskryptory:

 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Mitoraj 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 1 251 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-19

Zakończenie projektu: 2023-04-18

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Cyclodextrin-induced acidity modification of substituted cathinones studied by capillary electrophoresis supported by density functional theory calculations IF: 4,16
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak,∗ Katarzyna Oleseka, Michał Woźniakiewicz, Mariusz Mitoraj,Filip Sagan, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2018, tom: 1580, strony: 142-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Origin of Hydrocarbons Stability from a Computational Perspective: A Case Study of Ortho-Xylene Isomers IF: 3,144
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj,Filip Sagan,Dariusz W. Szczepanik,Jurgens H. de Lange,Aleksandra L. Ptaszek,Daniel M. E. van Niekerk,Ignacy Cukrowski
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2020, tom: 21, strony: 494 –502), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.202000066 - link do publikacji
 3. Resonance Assisted Hydrogen Bonding Phenomenon Unveiled through Both Experiments and Theory: A New Family of Ethyl N-Salicylideneglycinate Dyes IF: 5,16
  Autorzy:
  Dinara S. Shapenova,Alexey A. Shiryaev,Michael Bolte,Mercedes Kukułka,Dariusz W. Szczepanik,James Hooper,Maria G. Babashkina,Ghodrat Mahmoudi,Mariusz P. Mitoraj,Damir A. Safin
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J. (rok: 2020, tom: 26, strony: 12987 – 12995), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202001551 - link do publikacji
 4. Structural versatility of the quasi-aromatic M¨obius type zinc(II)-pseudohalide complexes – experimental and theoretical investigations IF: 3,049
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj, Farhad Akbari Afkhami, Ghodrat Mahmoudi, Ali Akbar Khandar,Atash V. Gurbanov, Fedor I. Zubkov, Rory Waterman,Maria G. Babashkina,Dariusz W. Szczepanik, Himanshu S. Jena, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  RSC Adv (rok: 2019, tom: 9, strony: 23764–23773), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
 5. Formation of active species from ruthenium alkylidene catalysts—an insight from computational perspective IF: 1,423
  Autorzy:
  Paweł Śliwa,Mariusz P. Mitoraj, Filip Sagan, Jarosław Handzlik
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2019, tom: 25, strony: 331-346), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 6. Substituent Effect on Conformational Preferences in Ground and Excited States of Selected Schiff Bases: An Insight from Theoretical Calculations IF: 2,9
  Autorzy:
  Mercedes Kukułka, Monika Srebro-Hooper, and Mariusz P. Mitoraj
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A 2020, 124, 63−73 (rok: 2020, tom: 124, strony: 63-73), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  acs.jpca.9b10254 - link do publikacji
 7. Kinetic and Potential Energy Contributions to a Chemical Bond from the Charge and Energy Decomposition Scheme of Extended Transition State Natural Orbitals for Chemical Valence IF: 2,641
  Autorzy:
  Filip Sagan, Mariusz P. Mitoraj
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry A (rok: 2019, tom: 123, strony: 4616−4622), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.9b01420 - link do publikacji
 8. London Dispersion Forces in Crystal Packing of Thiourea Derivatives IF: 3,972
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj,* Maria G. Babashkina, Alexey Y. Isaev, Yana M. Chichigina, Koen Robeyns, Yann Garcia, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (ACS) (rok: 2018, tom: 18, strony: 5385−5397), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b00783 - link do publikacji
 9. N-Thiophosphorylthioureas RNHC(S)NHP(S)(OiPr)2 as an Excellent Platform for Studying the Synergy between Hydrogen-Hydrogen Bonding and Other Families of Non-Covalent Interactions IF: 2,9
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj,* Filip Sagan, Maria G. Babashkina, Alexey Y. Isaev, Yana M. Chichigina, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2019, tom: brak, strony: 493–503), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201801041 - link do publikacji
 10. Supramolecular structures of NiII and CuII with the sterically demanding Schiff base dyes driven by cooperative action of preagostic and other non-covalent interactions IF: 4,769
  Autorzy:
  Alexey A. Shiryaev,Tatyana M. Burkhanova,Mariusz P. Mitoraj,Mercedes Kukulka,Filip Sagan,Ghodrat Mahmoudi,Maria G. Babashkina,Michael Bolte,Damir A. Safin
  Czasopismo:
  IUCr (rok: 2021, tom: 8, strony: 351–361), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S2052252521000610 - link do publikacji
 11. Effect of Solvent on the Structural Diversity of Quasi-Aromatic Möbius Cadmium(II) Complexes Fabricated from the Bulky N6 Tetradentate Helical Ligand IF: 3,972
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj,* Ghodrat Mahmoudi, Farhad Akbari Afkhami, Alfonso Castiñeiras, Gerald Giester, Irina A. Konyaeva, Ali Akbar Khandar, Fengrui Qu,*Arunava Gupta,* Filip Sagan,Dariusz W. Szczepanik, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Des. (rok: 2019, tom: 19, strony: 1649−1659), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b01569 - link do publikacji
 12. Lead(II) coordination polymers driven by pyridine-hydrazine donors: from anion-guided self-assembly to structural features IF: 4,174
  Autorzy:
  Ghodrat Mahmoudi,Farhad Akbari Afkhami,Alan R. Kennedy,Fedor I. Zubkov,Ennio Zangrando,Alexander M. Kirillov, Elies Molins, Mariusz P. Mitoraj, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 11238–11248), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0dt01704c - link do publikacji
 13. Solvent-Induced Formation of Novel Ni(II) Complexes Derived from Bis-Thiosemicarbazone Ligand: An Insight from Experimental and Theoretical Investigations IF: 5,923
  Autorzy:
  Ghodrat Mahmoudi,Maria G. Babashkina, Waldemar Maniukiewicz,Farhad Akbari Afkhami, Bharath Babu Nunna, Fedor I. Zubkov, Aleksandra L. Ptaszek, Dariusz W. Szczepanik, Mariusz P. Mitoraj,* Damir A. Safin
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: 22, strony: 5337-5357), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22105337 - link do publikacji
 14. Chameleon-like Nature of Anagostic Interactions and Its Impact on Metalloaromaticity in Square-Planar Nickel Complexes IF: 4,1
  Autorzy:
  Mariusz P. Mitoraj, Maria G. Babashkina,Koen Robeyns,Filip Sagan,Dariusz W. Szczepanik,Yulia V. Seredina,Yann Garcia,Damir A. Safin
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2019, tom: 38, strony: 1973−1981), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.9b00062 - link do publikacji
 15. Extended lead(II) architectures engineered via tetrel bonding interactions IF: 3,277
  Autorzy:
  Ghodrat Mahmoudi, *Ennio Zangrando, Mariusz P. Mitoraj, * Atash V. Gurbanov, Fedor I. Zubkov, Maryam Moosavifar, Irina A. Konyaeva,Alexander M. Kirillov, Damir A. Safin
  Czasopismo:
  New.J.Chem. (rok: 2018, tom: 42, strony: 4959-4971), Wydawca: RCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nj00525g - link do publikacji
 1. Non-covalent Interactions in Selected Transition Metal Complexes
  Autorzy:
  Mitoraj Mariusz Paweł*, Sagan Filip
  Książka:
  Transition Metals in Coordination Environments (rok: 2019, tom: brak, strony: 44587), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji