Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwu-funkcyjne białka ogonka bakteriofagów- określenie funkcji oraz mechanizmu działania wobec substratów (poli)sacharydowych

2017/26/E/NZ1/00249

Słowa kluczowe:

bakteriofagi białka tubularne polisacharydy białka włókienkowe biofilm enzymy

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Brzozowska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 1 511 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-05-18

Zakończenie projektu: 2022-12-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.