Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce

2017/26/E/HS3/00656

Słowa kluczowe:

archeometalurgia archeometria spektrometria rentgenowska epoka brązu kultura łużycka odlewnictwo Wielkopolska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aldona Garbacz-Klempka 

Liczba wykonawców projektu: 19

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 983 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-27

Zakończenie projektu: 2023-04-26

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. REKONSTRUKCJA PROCESU ODLEWNICZEGO PÓŹNEJ EPOKI BRĄZU W WIELKOPOLSCE. ANALIZY I SYMULACJE
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Marta Wardas-Lasoń, Paweł Żak, Patrycja Silska, Mateusz Stróżyk, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Andrzej Fijołek, Daniel Gruszka
  Konferencja:
  Metalurgia 2020 (rok: 2021, ), Wydawca: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.
  Data:
  konferencja 20-22 października 2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Biography of Bronze. Archaeometallurgical Study on the Casting Technology of the Lusatian Culture Communities in Greater Poland. Presesntation of the Project
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Patrycja Silska , Janusz Kozana, Michał Piękoś , Mateusz Stróżyk
  Konferencja:
  73rd World Foundry Congress "Creative Foundry" (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organizatuon
  Data:
  konferencja 23rd–27th September 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Technologia odlewania w epoce brązu w świetle metod analitycznych, badań eksperymentalnych i modelowania termodynamicznego na terenie Wielkopolski
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Marta Wardas-Lasoń, Małgorzata Perek-Nowak, Patrycja Silska, Mateusz Stróżyk, Andrzej Fijołek, Marcin Piękoś, Janusz Kozana , Paweł Żak, Daniel Gruszka
  Konferencja:
  61. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: KATEDRA ODLEWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
  Data:
  konferencja 18-20 października 2021
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej i modelowania termodynamicznego w analizie technologii odlewnictwa w epoce brązu
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Patrycja Silska, Małgorzata Perek-Nowak, Zofia Kwak, Paweł Żak, Michał Szucki, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Anna Mikołajska, Mateusz Stróżyk, Daniel Gruszka, Piotr Drejer
  Konferencja:
  XVIII Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT
  Data:
  konferencja 6–7 grudnia 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of Scanning Electron Microscopyto Analyze the Technology of Making Prehistoric Ornaments
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak, Marcin Piękoś, Janusz Kozana
  Konferencja:
  The XVIIth International Conference on Electron Microscopy (rok: 2020, ), Wydawca: Silesian University of Technology and Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 30.11.2020-02.12.2020
  Status:
  Opublikowana
 6. Calculation of the Bronze Age alloys chosen thermophysical parameters on the base of their chemical composition
  Autorzy:
  A. Garbacz-Klempka, P. L. Żak, M.Piękoś, J. Kozana, M. Szucki
  Konferencja:
  II International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Foundry Engineering AGH
  Data:
  konferencja 43777
  Status:
  Opublikowana
 7. Nauka i nowe techniki w badaniach technologii odlewania stopów miedzi w epoce brązu
  Autorzy:
  Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś
  Konferencja:
  XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH NAUKA I TECHNOLOGIA 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo AKAPIT
  Data:
  konferencja 2019-05-30-2019-06-01
  Status:
  Opublikowana
 8. Non-Destructive Testing Methods in the Analysis of Metal Artefacts
  Autorzy:
  Aneta Sosnowska, Aldona Garbacz-Klempka
  Konferencja:
  73rd World Foundry Congress "Creative Foundry" (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organizatuon
  Data:
  konferencja 23rd–27th September 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Tracing the craftspeople : Late Bronze Age graves and hoards of metallurgists from Greater Poland
  Autorzy:
  Strózyk Mateusz, GARBACZ-KLEMPKA Aldona, Silska Patrycja, KOZANA Janusz, PIĘKOŚ Marcin, ŻAK Paweł, FIJOŁEK Andrzej, WARDAS-LASOŃ Marta, PEREK-NOWAK Małgorzata
  Konferencja:
  27th EAA Annual Meeting : Kiel Virtual (rok: 2021, ), Wydawca: Prague : European Association of Archaeologists
  Data:
  konferencja 6-11 September 2021
  Status:
  Opublikowana
 10. The use of engineering software to recreate the manufacturing process of an antique cast
  Autorzy:
  Andrzej FIJOŁEK, Paweł ŻAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Patrycja Silska, Mateusz Stróżyk
  Konferencja:
  III International Conference of Casting and Materials Engineering (rok: 2021, ), Wydawca: Wydział Odlewnictwa AGH
  Data:
  konferencja 4–5 November
  Status:
  Opublikowana