Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania niestacjonarnych procesów hydratacji nowej klasy cementów specjalnych zaawansowaną metodą DEIS

2017/26/D/ST8/00012

Słowa kluczowe:

związki o właściwościach hydraulicznych modyfikacja struktury glinian wapniowo-cyrkonowy energetyka jądrowa dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dominika Madej 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 13 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 553 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-03-27

Zakończenie projektu: 2022-03-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr impedancyjny do pomiarów metodą dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS). Za kwotę 190 000 PLN
 2. Komputer PC. Za kwotę 13 530 PLN
 3. Oprogramowanie do obliczeń termochemicznych. Za kwotę 93 691 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. A novel method for ceramic characterisation by high frequency microwave energy absorption IF: 3,364
  Autorzy:
  Andrzej Kruk, Jakub Sorocki, Ilona Piekarz, Dominika Madej, Piotr Kolenderski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2021, tom: 167, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.108160 - link do publikacji
 2. Monitoring hydration of Sr-doped calcium zirconium aluminate (Ca,Sr)7ZrAl6O18 cement via electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and supported techniques IF: 3,485
  Autorzy:
  Dominika Madej, Andrzej Kruk
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2019, tom: 206, strony: 307-320), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2019.02.073 - link do publikacji
 3. Synthesis and hydration behaviour of calcium zirconium aluminate powders by modifying co-precipitation method IF: 3,45
  Autorzy:
  Dominika Madej, Maria Rajska, Andrzej Kruk
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2020, tom: 46(2), strony: 2373-2383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.09.228 - link do publikacji
 4. Synthesis, characterization and hydration analysis of Ba2+, Cu2+ or Bi3+-doped CaO-Al2O3-ZrO2-based cements IF: 2,209
  Autorzy:
  Dominika Madej, Renata Boris
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2019, tom: 138, strony: 4331-4340), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08142-7 - link do publikacji
 5. A new implementation of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and other methods to monitor the progress of hydration of strontium monoaluminate (SrAl2O4) cement IF: 2,471
  Autorzy:
  Dominika Madej
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2020, tom: 139, strony: 17-28), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08423-1 - link do publikacji
 6. Design, structure, microstructure and gamma radiation shielding properties of refractory concrete materials containing Ba- and Sr-doped cements IF: 3,408
  Autorzy:
  Dominika Madej, Michał Silarski, Szymon Parzych
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2021, tom: 260, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2020.124095 - link do publikacji
 7. Strontium retention of calcium zirconium aluminate cement paste studied by NMR, XRD and SEM-EDS IF: 3,057
  Autorzy:
  Dominika Madej
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13(10), 2366, strony: 44941), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13102366 - link do publikacji
 8. Structure, microstructure and thermal stability characterizations of C3AH6 synthesized from different precursors through hydration IF: 2,471
  Autorzy:
  Ewa Litwinek, Dominika Madej
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2020, tom: 139, strony: 1693-1706), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08656-0 - link do publikacji
 9. Synthesis and performance of aluminous cements containing zirconium and strontium as alternatives to the calcium aluminate cements designed for the production of high performance refractories IF: 7,586
  Autorzy:
  Dominika Madej, Katarzyna Sieroń, Andrzej Kruk
  Czasopismo:
  Cement and Concrete Composites (rok: 2022, tom: Volume 130, July 2022, 104518, strony: 44943), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cemconcomp.2022.104518 - link do publikacji
 10. Structural properties and Faraday effect of arc melted magnesia transparent polycrystal IF: 2,779
  Autorzy:
  Andrzej Kruk, Dominika Madej
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 108, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.110245 - link do publikacji