Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Promotowane materiały cynkowo-glinowe jako katalizatory parowej konwersji CO - synteza, właściwości fizykochemiczne a efekt katalityczny.

2017/26/D/ST5/01211

Słowa kluczowe:

nanomateriały spinele ZnxAlyOz katalizatory parowa konwersja CO

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Antoniak-Jurak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 13 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 581 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-05-08

Zakończenie projektu: 2021-05-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do ciśnieniowej syntezy nanomateriałow.. Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Cu substituted ZnAl2O4 ex-LDH catalysts for medium-temperature WGS – effect of Cu/Zn ratio and thermal treatment on catalyst efficiency. IF: 4,084
  Autorzy:
  Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł Kowalik, Robert Bicki, Wiesław Próchniak, Paweł Wiercioch
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2019, tom: 44, strony: 27390-27400), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2019.08.185 - link do publikacji
 2. WGS reaction empirical kinetics over novel potassium promoted ZnAlLa mixed oxides catalyst IF: 3,35
  Autorzy:
  Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł Kowalik, Kamila Michalska, Ewelina Franczyk, Anna Mrozek
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Research and Design (rok: 2020, tom: 164, strony: 293-298), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cherd.2020.09.031 - link do publikacji
 3. Zn-Al Mixed Oxides Decorated with Potassium as Catalysts for HT-WGS: Preparation and Properties IF: 3,52
  Autorzy:
  Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł Kowalik, Kamila Michalska, Wiesław Próchniak, Robert Bicki
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2020, tom: 10(9), strony: 1094), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal10091094 - link do publikacji
 4. Ecofriendly K-decorated ZnO/Zn(Al,La)2O4 catalyst for hydrogen production – effect of heterostructure on catalyst activity at steam‐lean process gas IF: 6,609
  Autorzy:
  Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł Kowalik, Wiesław Próchniak, Robert Bicki, Kamila Michalska, Grzegorz Słowik
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2021, tom: 302, strony: 121067), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2021.121067 - link do publikacji
 5. Heterostructural Mixed Oxides Prepared via ZnAlLa LDH or ex-ZnAl LDH Precursors—Effect of La Content and Its Incorporation Route IF: 3,623
  Autorzy:
  Katarzyna Antoniak-Jurak, Paweł Kowalik, Wiesław Próchniak, Robert Bicki, Grzegorz Słowik
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(8), strony: 2082), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14082082 - link do publikacji