Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ temperatury bezpośredniego podgrzewania indukcyjnego prądami wysokiej częstotliwości na obniżenie skłonności do pęknięć likwacyjnych oraz zmiany mikrostrukturalne nadstopu niklu o dużym ułamku objętościowym fazy międzymetalicznej

2017/25/N/ST8/02368

Słowa kluczowe:

nadstop pęknięcia likwacyjne podgrzewanie turbina gazowa

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Rakoczy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 132 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-25

Zakończenie projektu: 2021-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Investigation of the γ′ Precipitates Dissolution in a Ni-Based Superalloy During Stress-Free Short-Term Annealing at High Homologous Temperatures IF: 2,602
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Fabian Hanning, Grzegorz Cempura, Rafał Cygan, Anna Zielińska-Lipiec, Joel Andersson
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2021, tom: 52, strony: 4767-4784), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-021-06420-4 - link do publikacji
 2. Characterization of γ′ precipitates in cast Ni-based superalloy and their behaviour at high-homologous temperatures studied by TEM and in situ XRD IF: 3,057
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Ondrej Milkovic, Bogdan Rutkowski, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Frantisek Kromka, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 2397), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13102397 - link do publikacji
 3. Evolution of y' morphology and y/y' lattice parameter misfit in a nickel-based superalloy during non-equilibrium cooling IF: 0,748
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Grzegorz Cempura, Adam Kruk, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Researcg (rok: 2019, tom: 110, strony: 66-69), Wydawca: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111729 - link do publikacji
 4. Microstructure evolution of the Gleeble-simulated heat-affected zone of Ni-based superalloy
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Fabian Hanning, Joel Andersson, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  MATEC Web of Conferences (rok: 2019, tom: 287, strony: 44930), Wydawca: EDP Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/matecconf/201928706002 - link do publikacji
 5. Rola mikrostruktury w ocenie wrażliwości do pęknięć likwacyjnych polikrystalicznego nadstopu niklu
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  Hutnik, Wiadomości Hutnicze (rok: 2018, tom: 85, strony: 125-132), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2018.4.6 - link do publikacji
 6. Analysis of γ' precipitates, carbides and nano-borides in heat-treated Ni-based superalloy using SEM, STEM-EDX, and HRSTEM IF: 3,057
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Bogdan Rutkowski, Małgorzata-Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Wiktoria Ratuszek, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 4452), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13194452 - link do publikacji
 7. Characterization of the microstructure, microsegregation, and phase composition of ex-situ Fe–Ni–Cr–Al–Mo–TiCp composites fabricated by three-dimensional plasma metal deposition on 10CrMo9–10 steel IF: 3,672
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Kevin Hoefer, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Bogdan Rutkowski, Marcin Goły, Torsten Auerbach, Rafał Cygan, Kevin Gordon Abtoss, Anna Zielińska-Lipiec, Peter Mayr
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2020, tom: 20, strony: 127), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s43452-020-00132-z - link do publikacji
 1. Study of the 𝛾 /𝛾′ misfit parameter in the Ni-based superalloy by xrd
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Ondrej Milkovič, Mária Podobová, Anna Zielińska-Lipiec
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 43563
  Status:
  Opublikowana
 2. Rola mikrostruktury nadstopu niklu w ograniczeniu wrażliwości na pęknięcia likwacyjne
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Małgorzata Grudzień-Rakoczy
  Konferencja:
  Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo IGSMiE PAN
  Data:
  konferencja 43962
  Status:
  Opublikowana
 3. Characterization of the strengthening phases in the Ni-based superalloy
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Bogdan Rutkowski, Anna Zielińska-Lipiec
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 43563
  Status:
  Opublikowana
 4. Qualitative and quantitative characterization of microstructural constituents in Ni-based superalloy
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Małgorzata Grudzień, Anna Zielińska-Lipiec
  Konferencja:
  7 th European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 23-25.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Microstructure evolution of the Gleeble-simulated heat-affected zone of Ni-based superalloy
  Autorzy:
  Łukasz Rakoczy, Fabian Hanning, Joel Andersson, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Anna Zielińska-Lipiec
  Konferencja:
  6th International BAPT Conference Power Transmission'19 (rok: 2019, ), Wydawca: Scientific-technical union of mechanical engineering "Industry-4.0".
  Data:
  konferencja 43635
  Status:
  Opublikowana