Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk

2017/25/B/ST10/02439

Słowa kluczowe:

zmiany klimatyczne torfowiska drewno subfosylne analiza dendrochronologiczna analizy typu multi proxy osadów holocen obszar Polski

Deskryptory:

 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Włodzimierz Margielewski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 776 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-13

Zakończenie projektu: 2022-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Late Glacial and Holocene palaeoenvironmental changes recorded in landslide fens deposits in the Polish Outer Western Carpathians (Southern Poland) IF: 2,13
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Andrzej Obidowicz, Valentina Zernitskaya, Katarzyna Korzeń
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2022, tom: 616, strony: 67-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quatint.2021.11.001 - link do publikacji
 2. Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since the Late Glacial (case study of the Imszar raised bog, Northeastern Poland) IF: 2,13
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Marek Krąpiec, Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Krzysztof Buczek, Renata Stachowicz-Rybka, Andrzej Obidowicz, Agnieszka Pociecha, Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Dariusz Sala, Agnieszka Klimek
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2022, tom: 613, strony: 61-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  https://doi.org/10/1016/j.quatint.2021.11.007 - link do publikacji
 3. Towards the understanding of the present-day human impact on peatland deposits formed since the Late Glacial: a "retrospective" age-depth model of the Grel raised bog (Polish Inner Carpathians) IF: 1,504
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Danuta J. Michczyńska, Krzysztof Buczek, Adam Michczyński, Katarzyna Korzeń, Andrzej Obidowicz
  Czasopismo:
  Radiocarbon (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Cambridne University Press
  Status:
  Złożona
 4. Landslide fens as a sensitive indicator of palaeoenvironmental changes since the Late Glacial: a case study of the Polish Western Carpathians IF: 1,807
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski
  Czasopismo:
  Radiocarbon (rok: 2018, tom: 60(4), strony: 1199-1213), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/RDC.2018.68 - link do publikacji
 5. Bog pine and deciduous trees chronologies related to peat sequences stratigraphy of the Podemszczyzna peatland (Sandomierz Basin, South-Eastern Poland) IF: 1,504
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Marek Krąpiec, Krzysztof Buczek, Katarzyna Korzeń, Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Agnieszka Pociecha, Jolanta Pilch, Andrzej Obidowicz, Dariusz Sala, Agnieszka Klimek
  Czasopismo:
  Radiocarbon (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona
 6. Dating landslides in theGorce Mts. (Polish Outer Carpathians) - preliminary results IF: 1129
  Autorzy:
  Buczek K.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2019, tom: 63(4), strony: 849-860), Wydawca: Polish Geological Institute -Polish Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1501 - link do publikacji
 1. Late Glacial and Early Holocene palaeoenvironmental changes recorded in landslide fens deposits in the Polish Outer Western Carpathians (Southernn Poland)
  Autorzy:
  Margielewski, W., Obidowicz, A., Zernitskaya, V., Korzeń, K.
  Konferencja:
  INQUA SEQS 2020: Quaternary Stratigraphy - palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migration across Central Europe (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28 września 2020
  Status:
  Opublikowana
 2. The bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy – reconstruction of the Holocene palaeohydrological changes of the mountaionous area: The Puścizna Wielka raised bog, Polish Inner Carpathians
  Autorzy:
  Krąpiec, M. Margielewski, W., Korzeń, K., Szychowska-Krąpiec, E., Nalepka D
  Konferencja:
  AsianDendro 2019, the 6th Asian Dendrochronology Conference " A window to the world of Asian Dendrochronology", (rok: 2019, ), Wydawca: Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, India
  Data:
  konferencja Nov. 42-30th
  Status:
  Opublikowana
 3. . Reconstruction of the Holocene palaeoclimatic changes on the basis of subfossil petland trees; dendrochronology and peat stratigraphy: the selected peatlands of the Southern, Central and Northern Poland
  Autorzy:
  Margielewski, W., Krąpiec, M., Korzeń, K., Szychowska-Krąpiec, E., Barniak, J., Niska, M., Wojtal, A., Stachowicz-Rybka, R., Pociecha, A., Obidowicz, A., Kupryjanowicz, M., Fiłoc, M., Buczek, K., Urban, J., Rycerz, A.,
  Konferencja:
  AsianDendro 2019, the 6th Asian Dendrochronology Conference " A window to the world of Asian Dendrochronology", (rok: 2019, ), Wydawca: Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow, India, Abstracts
  Data:
  konferencja Nov. 42-30th 2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Towards the understanding of the present - day human impact on peatland deposits formed since the Late Glacial: a "retrospective" age - depth model of the Grel raised bog (Polish Inner Carpathians)
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Danuta J. Michczyńska, Krzystof Buczek, Adam Michczyński, Katarzyna Korzeń, Andrzej Obidowicz
  Konferencja:
  Radiocarbon in the Environment III Conference, Gliwice, Poland (rok: 2021, ), Wydawca: Silesian University of Technology, Gliwice
  Data:
  konferencja 5-9 lipca 2021
  Status:
  Opublikowana
 5. Bog pine and deciduous trees chronologies related to peat sequences stratigraphy of the Podemszczyzna peatland (Sandomierz Basin, South-Eastern Poland)
  Autorzy:
  Włodzimierz Margielewski, Marej Krąpiec, Krzysztof Buczek, Katarzyna Korzeń, Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Agnieszka Pociecha, Jolanta Pilch
  Konferencja:
  Radiocarbon in the Environment III Conference, Gliwice, Poland, 5-9 July 2021, (rok: 2021, ), Wydawca: Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
  Data:
  konferencja 5-9 lipiec 2021
  Status:
  Opublikowana
 6. Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since Late Glacial, the Imszar raised bog case study (Northern Poland)
  Autorzy:
  Margielewski, W., Krąpiec, M., Kupryjanowicz, M., Fiłoc, M., Szychowska-Krąpiec, E., Stachowicz-Rybka, R., Obidowicz, A., Buczek, K., Pociecha, A., Urban, J.
  Konferencja:
  INQUA SEQS 2020: Quaternary Stratigraphy - palaeoenvironmen, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28.września 2020
  Status:
  Opublikowana