Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekuły o zaprojektowanych właściwościach na bazie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów

2017/25/N/ST5/00404

Słowa kluczowe:

silseskwioksan niecałkowicie skondensowane silseskwioksany hydrosililowanie chromofory

Deskryptory:

 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Grzelak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 120 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-09

Zakończenie projektu: 2021-01-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komputer osobisty typu notebook. Za kwotę 4 000 PLN
 2. mieszadła magnetyczne z funkcją grzania i dodatkowym wyposażeniem (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Synthesis and properties of chromophore-functionalized monovinylsilsesquioxane derivatives IF: 3,288
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Małgorzata Bołt, Magdalena Grzelak, Karolina Rachuta, Beata Dudziec, Rafał Januszewski, Bogdan Marciniec, Bronisław Marciniak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2020, tom: 44, strony: 7659-7664), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NJ01250E - link do publikacji
 2. Dialkenylgermanes as Precursors of Silsesquioxane‐based Macromolecular Structures IF: 4,056
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Dawid Frąckowiak, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Chemistry - An Asian Journal (rok: 2020, tom: 15, strony: 1598-1604), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/asia.202000353 - link do publikacji
 3. Synthesis and Hydrosilylation of Vinyl-Substituted Open-Cage Silsesquioxanes with Phenylsilanes: Regioselective Synthesis of Trifunctional Silsesquioxanes IF: 4,825
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Rafał Januszewski, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 7830–7840), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00947 - link do publikacji
 4. Introduction of organogermyl functionalities to cage silsesquioxanes IF: 4,174
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Dawid Frąckowiak, Rafał Januszewski, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 5055-5056), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT00557F - link do publikacji
 1. Hydrosilylation of vinyl- and allylgermanes with silsesquioxanes and spherosilicates
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Dawid Frąckowiak, Rafał Januszewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2019 (ISySyCat2019) (rok: 2019, ), Wydawca: Portuguese Chemical Society
  Data:
  konferencja 3-6.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis and functionalization of incompletely condensed silsesquioxanes
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  XXVIII International Conference on Organometallic Chemistry (ICOMC-2018) (rok: 2018, ), Wydawca: National Research Council of Italy
  Data:
  konferencja 15-20.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Open cage type silsesquioxanes - synthesis and reactivity
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2019 (ISySyCat2019) (rok: 2019, ), Wydawca: Portuguese Chemical Society
  Data:
  konferencja 3-6.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Hydrosililowanie winylo- i allilogermananów silseskwioksanami i sferokrzemianami
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Dawid Frąckowiak, Rafał Januszewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 7.12.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza, właściwości i funkcjonalizacja niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  49 Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2018, ), Wydawca: Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii UAM
  Data:
  konferencja 30.11-2.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza, właściwości i funkcjonalizacja niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and functionalization of unusual silicon and germanium derivatives of silsesquioxanes
  Autorzy:
  Magdalena Grzelak, Dawid Frąckowiak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  9th European Silicon Days (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat des Saarlandes
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana