Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnątrzpłytowych - badanie wgłębnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne

2017/25/B/ST10/01348

Słowa kluczowe:

sondowania magnetotelluryczne anomalie grawimetryczne i magnetyczne kraton wschodnioeuropejski strefa Teisseyre'a-Tornquista modelowanie struktury litosfery

Deskryptory:

 • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Stanisław Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 698 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-09

Zakończenie projektu: 2022-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Reply to Comment by M.F. Pereira, J.B. Silva and C. Gama on Baltic provenance of top-Famennian siliciclastic material of the northern Rhenish Massif, Rhenohercynian zone of the Variscan orogen, by Koltonik et al., International Journal of Earth Sciences (2018) 107:2645–2669" IF: 2,619
  Autorzy:
  Katarzyna Kołtonik , Agnieszka Pisarzowska, Mariusz Paszkowski, Jiří Sláma, Ralph Thomas Becker, Marek Szczerba, Wojciech Krawczyński, Sven Hartenfels, Leszek Marynowski, Stanislaw Mazur, Wolfgang Franke
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2019, tom: 108, strony: 1075-1078), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00531-019-01692-z - link do publikacji
 2. Comparison of 3D, 2D, and 1D Magnetotelluric Inversion Results on the Example of Data from Fore-Sudetic Monocline
  Autorzy:
  Szymon Oryński, Waldemar Jóźwiak, Krzysztof Nowożyński, Wojciech Klityński
  Czasopismo:
  International Journal of Geophysics (rok: 2022, tom: Article ID 3400950, strony: 19 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2022/3400950 - link do publikacji
 3. Depth-to-basement study for the western Polish Outer Carpathians from three-dimensional joint inversion of gravity and magnetic data IF: 1,45
  Autorzy:
  MIKOŁAJCZAK, M., BARMUTA, J., PONIKOWSKA, M., MAZUR, S., STARZEC, K.
  Czasopismo:
  Journal of Geosciences (rok: 2021, tom: 66, strony: 15–36), Wydawca: Czech Geological Society
  Status:
  Opublikowana
 4. Pre-existing lithospheric weak zone and its impact on continental rifting – the Mid-Polish Trough, Central European Basin System IF: 5,114
  Autorzy:
  Stanislaw Mazur, Michał Malinowski, Yuriy Petrovich Maystrenko, Łukasz Gągała
  Czasopismo:
  Global and Planetary Change (rok: 2021, tom: 198, strony: 103417), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gloplacha.2021.103417 - link do publikacji
 5. Late Palaeozoic strike-slip tectonics versus oroclinal bending at the SW outskirts of Baltica: case of the Variscan belt's eastern end in Poland IF: 2,619
  Autorzy:
  Stanislaw Mazur , Paweł Aleksandrowski, Łukasz Gągała, Piotr Krzywiec, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik, Rafał Sikora
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2020, tom: 109, strony: 44954), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00531-019-01814-7 - link do publikacji
 6. An integrative 3-D Model of the deep lithospheric structure beneath Dolsk and Odra fault zones as a result of magnetotelluric data interpretation IF: 3,076
  Autorzy:
  Oryński, S., Jóźwiak, W., and Nowożyński, K.
  Czasopismo:
  Geophysical Journal International (rok: 2021, tom: 227 (3), strony: 1917–1936), Wydawca: Oxford Academic Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/gji/ggab322 - link do publikacji
 7. Deep electrical resistivity structure of the European lithosphere in Poland derived from 3-D inversion of magnetotelluric data IF: 6,673
  Autorzy:
  Waldemar Jóźwiak, Krzysztof Nowożyński, Stanisław Mazur, Maciej Jeż
  Czasopismo:
  Surveys in Geophysics (rok: 2022, tom: 43, strony: 1563–1586), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10712-022-09716-1 - link do publikacji
 8. Source effect impact on the magnetotelluric transfer functions IF: 1,28
  Autorzy:
  Tomasz Ernst, Krzysztof Nowożyński, Waldemar Jóźwiak
  Czasopismo:
  Annals of Geophysics (rok: 2022, tom: 65 (1), strony: GM104), Wydawca: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4401/ag-8751 - link do publikacji
 9. The reduction of source effect for reliable estimation of geomagnetic transfer functions IF: 3,076
  Autorzy:
  Tomasz Ernst, Krzysztof Nowożyński, Waldemar Jóźwiak
  Czasopismo:
  Geophysical Journal International (rok: 2020, tom: 221, strony: 415–430), Wydawca: Oxford Academic Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/gji/ggaa017 - link do publikacji
 1. FANEROZOICZNA EWOLUCJA TEKTONICZNA STREFY WARSZAWA–PARCZEW: WNIOSKI Z INTERPRETACJI DANYCH SEJSMICZNYCH
  Autorzy:
  Piotr KRZYWIEC, Mateusz KUFRASA, Aleksandra STACHOWSKA, Agata STYPA
  Konferencja:
  LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 2-5 września 2018
  Status:
  Opublikowana