Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniu in-situ indukowanych temperaturą zmian struktury pojedynczych nanodrutów półprzewodnikowych typu rdzeń-otoczka zawierających magnetyczne intermetaliki.

2017/25/N/ST5/02942

Słowa kluczowe:

nanodruty transmisyjna mikroskopia elektronowa GaMnAs badania In-situ własności magnetyczne nanotechnologia

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Kaleta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 119 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-10

Zakończenie projektu: 2021-01-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.