Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrolity stałe nowej generacji - wpływ domieszek na właściwości tlenkowych materiałów o wysokiej entropii

2017/25/B/ST8/02549

Słowa kluczowe:

Materiały wysokoentropowe Tlenki wysokoentropowe Materiały ceramiczne Stałe elektrolity tlenkowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Danielewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 027 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-09

Zakończenie projektu: 2021-10-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Diffusion in Cauchy Elastic Solid
  Autorzy:
  M. Danielewski, L. Sapa
  Czasopismo:
  diffusion-fundamentals.org (rok: 2020, tom: 33, strony: 44940), Wydawca: Leipziger Universitätsverlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://diffusion.uni-leipzig.de/contents_vol32.php - link do publikacji
 2. Formation and properties of high entropy oxides in Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-O system: novel (Cr,Fe,Mg,Mn,Ni)3O4 and (Co,Cr,Fe,Mg,Mn)3O4 high entropy spinels IF: 4,059
  Autorzy:
  M. Stygar, J. Dąbrowa, M. Moździerz, M. Zajusz, W. Skubida, K. Mroczka, K. Berent, K. Świerczek, M. Danielewski
  Czasopismo:
  J. of the European Ceramic Society (rok: 2020, tom: 40, strony: 1644-1650), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2019.11.030 - link do publikacji
 3. On the Matano Plane Position in Multicomponent Diffusion Couples
  Autorzy:
  H. Leszczyński, K. Lademan, K. Tkacz-Śmiech, B. Bożek, M. Zajusz and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Nano Hybrids and Composites (rok: 2019, tom: 26, strony: 20-29), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/NHC.26.20 - link do publikacji
 4. Stabilizing fluorite structure in ceria-based high-entropy oxides: Influence of Mo addition on crystal structure and transport properties IF: 4,495
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, M. Szymczak, M. Zajusz, A. Mikuła, M. Moździerz, K. Berent, M. Wytrwal-Sarna, A. Bernasik, M. Stygar, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2020, tom: 40, strony: 5870-5881), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2020.07.014 - link do publikacji
 5. Mixed ionic-electronic transport in the high-entropy (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)1-xLixO oxides IF: 7,656
  Autorzy:
  M. Moździerz, J. Dąbrowa, A. Stępień, M. Zajusz, M. Stygar, W. Zając, M. Danielewski, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2021, tom: 208, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2021.116735 - link do publikacji
 6. Compendium About Multi-component Interdiffusion in Two Dimensions IF: 2,602
  Autorzy:
  B. Bożek, L. Sapa , K. Tkacz-Śmiech, M. Zajusz and M. Danielewski,
  Czasopismo:
  Met. & Mat. Trans. A (rok: 2021, tom: 52A, strony: 3221-3231), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-021-06267-9 - link do publikacji
 7. Defect structure and transport properties of (Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 spinel-structured high entropy oxide IF: 4,029
  Autorzy:
  Z. Grzesik, G. Smoła, M. Miszczak, M. Stygar, J. Dąbrowa, M. Zajusz, K. Świerczek, M. Danielewski
  Czasopismo:
  J. of the European Ceramic Society (rok: 2020, tom: 40, strony: 835-839), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Formation of Solid Solutions and Physiochemical Properties of the High-Entropy Ln1-xSrx(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O3-δ (Ln = La, Pr, Nd, Sm or Gd) Perovskites IF: 3,623
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, K. Zielińska, A. Stępień, M. Zajusz, M. Nowakowska, M. Moździerz, K. Berent, M. Szymczak, K.Świerczek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 5264-5288), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14185264 - link do publikacji
 9. Foundations of the Quaternion Quantum Mechanics IF: 2,494
  Autorzy:
  M. Danielewski and L. Sapa
  Czasopismo:
  Entropy (rok: 2020, tom: 22, strony: 20), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/e22121424 - link do publikacji
 10. Interdiffusion in many dimensions: mathematical models, numerical simulations and experiment IF: 1,791
  Autorzy:
  L. Sapa, B. Bożek1, K. Tkacz–Śmiech, M. Zajusz and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Math & Mech of Solids (rok: 2020, tom: 2020, strony: 44954), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1081286520923376 - link do publikacji
 11. An innovative approach to design SOFC air electrode materials: high entropy La1xSrx(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O3d (x ¼ 0, 0.1, 0.2, 0.3) perovskites synthesized by the sol–gel method IF: 11,301
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, A. Olszewska, A. Falkenstein, Ch. Schwab, M. Szymczak, M. Zajusz, M. Mozdzierz, A. Mikuła, K. Zielińska, K. Berent, T. Czeppe, M. Martin, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2020, tom: 8, strony: 15), Wydawca: C Royal Soc. of Chem.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ta06356h - link do publikacji
 12. Quaternions and Cauchy classical theory of elasticity
  Autorzy:
  M. Danielewski, L. Sapa
  Czasopismo:
  Advances in Manufacturing Science and Technology (rok: 2020, tom: 44, strony: 67-70), Wydawca: The Journal of Committee of Mechanical Engineering of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amst-2019-0014 - link do publikacji
 13. State‐of‐the‐Art Diffusion Studies in the High Entropy Alloys IF: 2,371
  Autorzy:
  J. Dąbrowa and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Metals (rok: 2020, tom: 10, strony: 347- 390), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/met10030347. - link do publikacji
 14. Interdiffusion and diffusion paths in two-phase gamma+beta|gamm+beta diffusion couples. Comparison of experimental investigation with theoretical predictions IF: 4,175
  Autorzy:
  M. Zajusz, M. Jawańska, J. Dąbrowa, K. Berent, M. Danielewski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 836, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.155513 - link do publikacji
 15. Remarks on Parabolicity in a One-Dimensional Interdiffusion Model with the Vegard Rule IF: 1,194
  Autorzy:
  L. Sapa, B. Bożek and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Iran J Sci Technol Trans Sci (rok: 2021, tom: 45, strony: 2135–2147), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40995-021-01211-3 - link do publikacji
 16. Structure and transport properties of the novel (Dy,Er,Gd,Ho,Y)3Fe5O12 and (Dy,Gd,Ho,Sm,Y)3Fe5O12 high entropy garnets IF: 5,302
  Autorzy:
  3.X J. Dąbrowa, J. Cieślak, M. Zajusz, M. Moździerz, K. Berent, A. Mikuła, A. Stępień, K. Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2021, tom: 41, strony: 3844-3849), Wydawca: ERC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2020.12.052 - link do publikacji