Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relaksacje łańcuchów spinowych w magnetykach molekularnych: eksperymentalne badania roli anizotropii

2017/25/B/ST3/00856

Słowa kluczowe:

magnetyki molekularne niskowymiarowe układy magnetyczne wolna dynamika magnetyzacji

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Rams 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 492 384 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-06

Zakończenie projektu: 2021-01-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Single-Chain Magnet Based on Cobalt(II) Thiocyanate as XXZ Spin Chain IF: 5,16
  Autorzy:
  M. Rams, A. Jochim, M. Bohme, T. Lohmiller, M. Ceglarska, M. M. Rams, A. Schnegg, W. Plass, Ch. Näther
  Czasopismo:
  Chem. Eur. J (rok: 2020, tom: 26, strony: 2837-2851), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201903924 - link do publikacji
 2. Synthesis and magnetic properties of the layered compound [Fe(NCS)2(4-acetylpyridine)2]n and its mixed crystals with the Ni(II) analog IF: 4,153
  Autorzy:
  C. Wellm, M. Rams, M. Ceglarska, C. Nather
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Design (rok: 2020, tom: 20, strony: 2508-2515), Wydawca: Amer. Chem. Soc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.9b01657 - link do publikacji
 3. Magnetic investigations of monocrystalline [Co(NCS)2(L)2]n: new insights into single-chain relaxations IF: 3,43
  Autorzy:
  M.Ceglarska, M.Böhme, T.Neumann, W.Plass, C.Näther, M.Rams
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2021, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/D1CP00719J - link do publikacji
 4. Structures, thermodynamic relations, and magnetism of stable and metastable Ni(NCS)2 coordination polymers. IF: 4,7
  Autorzy:
  T. Neumann, M. Ceglarska, L.S. Germann, M. Rams, R.E. Dinnebier, S. Suckert, I. Jess, C. Näther.
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 3305–3314), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b00092 - link do publikacji
 5. Tuning of the exchange interaction and the Curie temperature by mixed crystal formation of the bridging anionic ligands. IF: 6,29
  Autorzy:
  T. Neumann, M. Rams, Z. Tomkowicz, I. Jessa, Ch. Näther.
  Czasopismo:
  Chem. Comm. (rok: 2019, tom: 55, strony: 2652-2655), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CC09392J - link do publikacji
 6. Structural Variety in Mn(NCS)2 4‑Cyanopyridine Coordination Compounds: Synthesis, Structures, Isomerism, and Magnetic Properties IF: 4,153
  Autorzy:
  C. Wellm, T. Neumann, G. Gallo, A.M. Dziubyna, M. Rams, R.E. Dinnebier, C.Nather
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2020, tom: 20, strony: 3374-3385), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.0c00157 - link do publikacji
 7. Thermodynamically metastable chain and stable layered Co(NCS)2 coordination polymers: thermodynamic relations and magnetic properties IF: 4,17
  Autorzy:
  A.Jochim, M.Rams, M.Böhme, M.Ceglarska, W.Plass, C.Näther
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 15310-15322), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0dt03227a - link do publikacji
 8. Tuning of the critical temperature in magnetic 2D coordination polymers by mixed crystal formation. IF: 3,972
  Autorzy:
  C. Wellm, M. Rams, T. Neumann, M. Ceglarska, C. Näther.
  Czasopismo:
  Cryst. Growth & Design (rok: 2018, tom: 18, strony: 3117-3123), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b00245 - link do publikacji
 9. Impact of the synthetic approach on the magnetic properties and homogeneity of mixed crystals of tunable layered ferromagnetic coordination polymers IF: 4,17
  Autorzy:
  C. Wellm, A.M. Majcher-Fitas, M.Rams, C.Näther
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 16707-16714), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0dt03428b - link do publikacji
 10. Structural Diversity in Ni Chain Coordination Polymers: Synthesis, Structures, Isomerism and Magnetism. IF: 2,507
  Autorzy:
  A. Jochim, M. Rams, T. Neumann, C. Wellm, H. Reinsch, G.M. Wójtowicz, C. Näther.
  Czasopismo:
  Eur. J. Inorg. Chem., 2018 (2018) 4779-4789 (rok: 2018, tom: 2018, strony: 4779-4789), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201800939 - link do publikacji
 11. Variation of the Chain Geometry in Isomeric 1D Co(NCS)2 Coordination Polymers and Their Influence on the Magnetic Properties IF: 4,85
  Autorzy:
  M. Böhme, A. Jochim, M. Rams, T. Lohmiller, S. Suckert, A. Schnegg, W. Plass, C. Näther
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. (rok: 2020, tom: 59, strony: 5325-5338), Wydawca: Amer.Chem.Soc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b03357 - link do publikacji
 12. Influence of the Coligand onto the Magnetic Anisotropy and the Magnetic Behavior of One-Dimensional Coordination Polymers IF: 4,85
  Autorzy:
  A.Jochim, T.Lohmiller, M.Rams, M.Böhme, M.Ceglarska, A.Schnegg, W.Plass, C.Nather
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 8971-8982), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00815 - link do publikacji
 13. Synthesis and Magnetic Properties of Solid Solutions of Ferromagnetic Layered Coordination Polymers Prepared from Solution and the Solid State. IF: 3,972
  Autorzy:
  T. Neumann, M. Rams, C. Wellm, C. Näther.
  Czasopismo:
  Cryst. Growth & Design, 18 (2018), 6020-6027 (rok: 2018, tom: 18, strony: 6020-6027), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b00865 - link do publikacji