Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i dynamika wody w wybranych układach (ciecze jonowe, dyspersje nanocząstek metali)

2017/25/N/ST4/01125

Słowa kluczowe:

dynamika wody struktura wody nanocząstki metali,

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paulina Filipczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 158 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-25

Zakończenie projektu: 2021-07-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Temperaturowa celka cieczowa do pomiarów transmisyjnych IR. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Surface-enhanced Raman scattering of water in aqueous dispersions of silver nanoparticles IF: 3,65
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Krzysztof Hałagan, Jacek Ulański, Marcin Kozanecki
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2021, tom: 12, strony: 497-506), Wydawca: Beilstein Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.12.40 - link do publikacji
 2. Spontaneous versus Stimulated Surface-Enhanced Raman Scattering of Liquid Water IF: 4,189
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Pastorczak, Tomasz Kardaś, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Marcin Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2021, tom: 125, strony: 1999-2004), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c06937 - link do publikacji
 1. Analysis of water structure in dispersions of metal nanoparticles by Raman spectroscopy
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  70. Sjezd Ceskich a Slovenskych Chemickych Spolecnosti (rok: 2018, ), Wydawca: Czech Chemical Society
  Data:
  konferencja 9-12.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza struktury ciekłej wody w mieszaninach z cieczami jonowymi
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  XXI Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza układów lekkiej i ciężkiej wody przy pomocy spektroskopii Ramana oraz podczerwieni
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
  Data:
  konferencja 10-14.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of liquid water structure in ionic liquids mixtures by Raman and IR spectroscopies
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy ICAVS (rok: 2019, ), Wydawca: University of Auckland
  Data:
  konferencja 7-12.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza i charakterystyka nanocząstek srebra i złota
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 14.12.2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ temperatury oraz obecności D2O na wibracyjne właściwości ciekłej wody
  Autorzy:
  Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 11-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ współczynnika załamania światła na pomiar absorbancji w spektroskopii UV-Vis
  Autorzy:
  Jakub Józiewicz, Paulina Filipczak, Marcin Kozanecki
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
  Data:
  konferencja 10-14.04.2019
  Status:
  Opublikowana