Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dziedzictwo w działaniu. Studium przypadku kultury regionalnej Polskiego Spisza

2017/25/B/HS3/00043

Słowa kluczowe:

dziedzictwo pamięć kulturowa sprawczość tożsamość regionalizm lokalizm folklor Polski Spisz

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janusz Barański 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 155 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-30

Zakończenie projektu: 2022-01-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. "FAMILY MUSEUM" AS A SANCTUARY OF TRADITIONAL KINSHIP. A CASE STUDY FROM POLISH SPISZ
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  ETHNOLOGIA SLOVACA ET SLAVICA (rok: 2020, tom: 41, strony: 45103), Wydawca: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
  Status:
  Opublikowana
 2. "Arka" Józefa Iwańczaka - o pewnym spiskim muzeum rodzinnym
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej (rok: 2018, tom: 14, strony: 67-155), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/ZWAM.2018.5.05 - link do publikacji
 3. Praktykowanie spiskości: o dyskursie regionalnego dziedzictwa kulturowego, cz. I
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  Prace Etnograficzne (rok: 2022, tom: 50, strony: 41), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Złożona
 4. Regional Metaculture of Spisz IF: 1,76
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  International Journal of Heritage Studies (rok: 2023, tom: 29, strony: 18), Wydawca: Taylor and Francis Ltd.
  Status:
  Złożona
 5. An Inclusive Museum in Spisz IF: 0,38
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  The International Journal of the Inclusive Museum (rok: 2021, tom: 14 (2), strony: 57-71), Wydawca: The Inclusive Museum Research Network
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18848/1835-2014/CGP/v14i02/57-71 - link do publikacji
 6. Spiski regionalizm: uwagi o tradycji, dziedzictwie i metakulturowości
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Czasopismo:
  Rocznik Podhalański (rok: 2019, tom: 14, strony: 246-275), Wydawca: Muzeum Tatrzańskie
  Status:
  Opublikowana
 1. Współczesna tożsamość regionalna. Przypadek Polskiego Spisza
  Autorzy:
  Janusz Barański
  Konferencja:
  Tożsamości kulturowe regionów karpackich. Człowiek-Język-Architektura-Sztuka-Krajobraz (rok: 2021, ), Wydawca: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
  Data:
  konferencja 19.11.
  Status:
  Przyjęta do publikacji