Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wzrost epitaksjalny oraz badania morfologiczne, optyczne i transportowe nanostruktur PbSnSe w aspekcie ich zastosowań do detekcji i emisji podczerwieni

2017/25/B/ST3/02966

Słowa kluczowe:

nanostruktura półprzewodnikowa epitaksja z wiązek molekularnych detektor podczerwieni złącze p-n PbSnSe

Deskryptory:

  • ST3_7: Półprzewodniki
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Karczewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 150 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-09

Zakończenie projektu: 2021-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.