Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie procesu odkształcenia sprężysto-plastycznego i mikrozniszczeń w materiałach polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i modelu samouzgodnionego

2017/25/B/ST8/00134

Słowa kluczowe:

dyfrakcja rentgenowska dyfrakcja neutronów promieniowanie synchrotronowe naprężenia własne sieć krystaliczna dyslokacje modele krystalograficzne odkształcenia plastyczne

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Baczmański 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 743 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-30

Zakończenie projektu: 2022-06-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.