Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848–1908

2017/25/B/HS3/00240

Słowa kluczowe:

Historia narodów słowiańskich Europa Środkowa Europa Południowo-Wschodnia monarchia habsburska Półwysep Bałkański

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Antoni Cetnarowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 749 542 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-20

Zakończenie projektu: 2024-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. (recenzja) Роман Лехнюк, На порозі модерного світу. Українські консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століцття [Roman Lechniuk, Na progu nowoczesności. Ukraińskie środowiska konserwatywtne w Galicji w pierwszym kwartale XX wieku], Львів: Літопис, 2019, 392 c.
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2021, tom: 1/148, strony: 195–197), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.21.012.13689 - link do publikacji
 2. (review) Romana M. Bahry. Dr. Wladimir Sylwester Kindraczuk. Forgotten Chemist of Łańcut and Pioneer of Probiotics / Zapomniany aptekarz miasta Łańcuta i naukowiec-pionier probiotyki. York U, 2018. Polish translation by Leszek Puchała. 344 p. Illustrations. Append.
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  East/West: Journal of Ukrainian Studies (rok: 2020, tom: 1, strony: 249-252), Wydawca: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21226/ewjus623 - link do publikacji
 3. Jerzy Konstanty Czartoryski a kwestia współpracy Słowian w Monarchii Habsburskiej
  Autorzy:
  Stanisław Pijaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2020, tom: 2, strony: 263-278), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.20.015.12469 - link do publikacji
 4. Southern and Western Slavs in the second half of the nineteenth century in Bulgarian historiography after 1989: Research trends and directions
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Slovanský přehled \ Slavonic Review (rok: 2020, tom: 1, strony: 87–115), Wydawca: Institute of History of CAS
  Status:
  Opublikowana
 5. The 19th century history of Slovakia and the Slovaks in Polish research of the last thirty years
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Historický časopis (rok: 2020, tom: 68/2, strony: 193-220), Wydawca: Historický ústav SAV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31577/histcaso.2020.68.2.1 - link do publikacji
 6. The last twenty-five years of Polish humanities related to the history of the nations and countries of former Yugoslavia, their political and cultural relations with Poles, and unionism ideas in the second half of the 19th century
  Autorzy:
  Antoni Cetnarowicz, Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Slavia Meridionalis (rok: 2019, tom: 19, strony: brak), Wydawca: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/sm.1919 - link do publikacji
 7. Dziewiętnastowieczna historia Czechów w świetle ukraińskiej historiografii minionego trzydziestolecia (1991-2020)
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Historia Slavorum Occidentis (rok: 2022, ), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Złożona
 8. (recenzja) Михайло Зубрицький, Зібрані твори і матеріали у трьох томах, т. 2: Матеріали до біографії, редкол. Франк Сисин [et al.], Львів: Літопис, 2016, 614 ss. + il.
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2019, tom: 4, strony: 885-889), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.19.051.11809 - link do publikacji
 9. Bulgarian-Serbian rapprochement in 1904 as the basis for the unification of the South Slavs. remarks on Boncho Boev's federalist concepts
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2020, tom: 2, strony: 299-313), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.20.017.12471 - link do publikacji
 10. Nieznana praca o historii stosunków polsko-ukraińskich w Galicji autorstwa Mariana Tyrowicza w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Krakowskie Pismo Kresowe (rok: 2019, tom: 11, strony: 99-123), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/KPK.11.2019.11.07 - link do publikacji
 11. Tri príbehy jedného Slovenska. Poľské písomníctvo medzivojnového obdobia o situácii Slovákov v súvislosti s rozpadom habsburskej monarchie
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Acta Historica Posoniensia (rok: 2021, tom: 38, strony: 169-196), Wydawca: Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave
  Status:
  Opublikowana
 12. Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palacky'ego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Galicja (rok: 2020, tom: 6, strony: 450-491), Wydawca: Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/galisim.2020.6.21 - link do publikacji
 13. The Polish Episodes of the Bulgarian Church Movement in the 19th Century
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Filologicheski forum (rok: 2018, tom: 8, strony: 96–104), Wydawca: Sofia University "St. Kliment Ohridski"
  Status:
  Opublikowana
 14. Bulgarian affairs in the second half of the 19th c. in Polish historiography after 1989
  Autorzy:
  Antoni Cetnarowicz, Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Slavia Meridionalis (rok: 2019, tom: 19, strony: brak), Wydawca: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/sm.1920 - link do publikacji
 15. Leopold Lenard – słoweński polonofil z początku XX wieku
  Autorzy:
  Antoni Cetnarowicz
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2020, tom: 2, strony: 315-345), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.20.018.12472 - link do publikacji
 16. Slovenian historiography of the last thirty years — Slovenian political and cultural relations of Slovenes with Poles, Czechs and Slovaks, and the Slavic idea in the second half of the nineteenth century
  Autorzy:
  Antoni Cetnarowicz
  Czasopismo:
  Slovanský přehled \ Slavonic Review (rok: 2021, tom: 1, strony: 43-86), Wydawca: Institute of History of CAS
  Status:
  Opublikowana
 17. Three Histories of One Slovakia Polish Interwar Writings on the Slovaks' Situation in the Face of the Collapse of the Habsburg Monarchy
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Folia Historica Cracoviensia (rok: 2019, tom: 25, strony: 193-226), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15633/fhc.3603 - link do publikacji
 18. Anton Lipoščaku - Croatian general-governor of Poland
  Autorzy:
  Stanisław Pijaj
  Czasopismo:
  Historijski zbornik (rok: 2022, ), Wydawca: Društvo za hrvatsku povjesnicu
  Status:
  Złożona
 19. Książę Adam Jerzy Czartoryski i jego obóz polityczny w świetle historiografii ukraińskiej
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Krakowskie Pismo Kresowe (rok: 2023, tom: 15, strony: ), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Złożona
 20. II Zjazd Dziennikarzy Słowiańskich w Krakowie w 1899 roku
  Autorzy:
  Adam Świątek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne (rok: 2020, tom: 2, strony: 375-399), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.20.021.12475 - link do publikacji
 1. Politika Poljskog kola u Carevinskom vijeću na stranicama "Naše sloge"
  Autorzy:
  Antoni Cetnarowicz
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Naša sloga (1870-2020)" (rok: 2021, ), Wydawca: Uniwersytet w Puli
  Data:
  konferencja 3-5 IX 2020
  Status:
  Przyjęta do publikacji