Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

2017/25/N/HS3/00576

Słowa kluczowe:

Bałkany migracje Serbia Bułgaria XIX wiek

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Popek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 127 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-13

Zakończenie projektu: 2023-01-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Muslim exodus and the emergence of the modern Serbian state in the first half of the nineteenth century
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne (rok: 2021, tom: 2/148, strony: 301–314), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.21.023.13860 - link do publikacji
 2. The Bulgarian Migrations and the End of Ottoman Rule in Bulgaria (1878–1900)
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Historijski zbornik (rok: 2018, tom: 71, strony: 45–59), Wydawca: Društvo za hrvatsku povjesnicu
  Status:
  Opublikowana
 3. De-Ottomanisation of Land. Muslim Migrations and Ownership in the Bulgarian Countryside after 1878
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne (rok: 2019, tom: 1, strony: 85–110), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2019.24.5 - link do publikacji
 4. Liberation and Exile.The Fate of Civilians during the Russo-Turkish War of 1877–1878 in Bulgarian and Turkish Historiography
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne (rok: 2021, tom: 148, strony: 515–533), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.21.035.14011 - link do publikacji
 5. Muslim Emigration from the Balkan Peninsula in the 19th Century. A Historical Outline
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne (rok: 2019, tom: 3, strony: 517–533), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.19.029.10383 - link do publikacji
 6. Conspiracies and Refugees: Armenian Migrants in Bulgaria in the Last Decade of the Nineteenth Century
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Hiperboreea (rok: 2021, tom: 8,2, strony: 249–267), Wydawca: Balkan History Association \ Penn State University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5325/hiperboreea.8.2.0249 - link do publikacji
 7. Georgi Mamarczew – bohater walk o wyzwolenie Bułgarii pierwszej połowy XIX wieku
  Autorzy:
  Bartłomiej Rusin
  Czasopismo:
  Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (rok: 2020, tom: 27, strony: 81–96), Wydawca: Zakład Bałkanistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2020.27.6 - link do publikacji
 8. The Emigration of Muslims from the Greek state in the 19th century. An Outline
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (rok: 2020, tom: 27, strony: 97–122), Wydawca: Zakład Bałkanistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2020.27.7 - link do publikacji
 9. Emigration of Russian Jews to Southern Dobruja at the beginning of the 20th century
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Czasopismo:
  Bulgarian Historical Review (rok: 2022, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Science
  Status:
  Złożona
 1. Multilingual or Monolingual? The Minority Languages in Bulgaria after 1878
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Konferencja:
  Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Scriptum
  Data:
  konferencja 26–28 X 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. The Principality of Bulgaria, the Sublime Porte, and the Muslim Minority (1878–1885)
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Konferencja:
  VII Galicyjskie Spotkania Slawistyczne - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słowianie a Imperium Osmańskie. Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo" (rok: 2021, ), Wydawca: Scriptum
  Data:
  konferencja 24-26 VI 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. To Get Rid of Turks". The South-Slavic States and Muslim Remigration in the Turn of 1870s and 1880s
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Konferencja:
  Cracovian Congress of History Students (rok: 2020, ), Wydawca: Petrus
  Data:
  konferencja 24–26 V 2019
  Status:
  Opublikowana
 1. To Cut Down the Forest of Minarets": The Transformation of Bulgarian Cities After 1878
  Autorzy:
  Krzysztof Popek
  Książka:
  The City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present (rok: 2019, tom: 1, strony: 79–93), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana