Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski

2017/25/B/ST10/01273

Słowa kluczowe:

stratygrafia sedymentologia paleobotanika paleośrodowiska iochnotaksony jura Polska

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maria Barbacka-Bóka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 544 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-26

Zakończenie projektu: 2022-01-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.