Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja nowych onkogennych/supresorowych interakcji miRNA-mRNA w patogenezie pediatrycznej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej (T-ALL)

2017/25/N/NZ2/01132

Słowa kluczowe:

ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa immunoprecypitacja miRNA sekwencjonowanie nowej generacji mRNA RIP-seq badania funkcjonalne in vitro - inhibicja/mimikra miRNA onkogeny geny supresorowe

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Drobna-Śledzińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 178 428 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-13

Zakończenie projektu: 2022-10-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. hsa-miR-20b-5p and hsa-miR-363-3p Affect Expression of PTEN and BIM Tumor Suppressor Genes and Modulate Survival of T-ALL Cells In Vitro IF: 4,366
  Autorzy:
  Drobna Monika, Szarzyńska Bronisława, Jaksik Roman, Sędek Łukasz, Kychmiy Anna, Taghon Tom, Van Vlierberghe Pieter, Szczepański Tomasz, Witt Michał, Dawidowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2020, tom: 9, strony: brak (czasopismo online)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells9051137 - link do publikacji
 2. Comprehensive investigation of miRNome identifies novel candidate miRNA-mRNA interactions implicated in T-cell acute lymphoblastic leukemia IF: 3,837
  Autorzy:
  Dawidowska Małgorzata, Jaksik Roman, Drobna Monika, Szarzyńska-Zawadzka Bronisława, Kosmalska Maria, Sędek Łukasz, Machowska Ludmiła, Lalik Anna, Lejman Monika, Ussowicz Marek, Kałwak Krzysztof, Kowalczyk Jerzy, Szczepański Tomasz, Witt Michał
  Czasopismo:
  Neoplasia (rok: 2019, tom: 21, strony: 294-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neo.2019.01.004 - link do publikacji
 3. Identification of Endogenous Control miRNAs for RT-qPCR in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia IF: 3,687
  Autorzy:
  Drobna Monika, Szarzyńska-Zawadzka Bronisława, Daca-Roszak Patrycja, Kosmalska Maria, Jaksik Roman, Witt Michał, Dawidowska Małgorzata
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2018, tom: 19, strony: Czasopismo online, nie prowadzi numeracji stron), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19102858 - link do publikacji