Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niskonapięciowe organiczne urządzenia optoelektroniczne wykorzystujące nośniki ekscypleksowe. Nowoczesne zastosowanie opóźnionej fluorescencencji typu E.

2017/25/B/ST5/02488

Słowa kluczowe:

Związki skoniugowane TADF ekscypleks OLED elektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST3_14: Elektronika molekularna
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Data 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 297 570 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-03-01

Zakończenie projektu: 2021-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Optyczny kriostat helowy do spektroskopii. Za kwotę 100 000 PLN
 2. System laserowy do pomiarów fotoluminescencyjnych. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Effects of solution-phase ordering on the spectroscopic properties and electrooxidative reactivity of isomeric mixtures and isolated isomers of synthesized amidine derivatives IF: 4,018
  Autorzy:
  Malgorzata Czichy, Radoslaw Motyka, Pawel Zassowski, Eugenia Grabiec, Patryk Janasik, Alina Brzeczek-Szafran, Katarzyna Laba, Aleksandra Wolinska-Grabczyk, Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2020, tom: 178, strony: 108309), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108309 - link do publikacji
 2. A New Entry to Purely Organic Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters Based on Pyrido[2,3-b]pyrazine-Dihydrophenazasilines Donor-Acceptor Dyad IF: 3,319
  Autorzy:
  Tsuyoshi Goya,Paola Zimmermann Crocomo,Takumi Hosono,Prof. Dr. Satoshi Minakata,Dr. Leonardo Evaristo de Sousa,Prof. Dr. Piotr de Silva,Prof. Dr. Przemyslaw Data,Prof. Dr. Youhei Takeda
  Czasopismo:
  Asian Journal of Organic Chemistry (rok: 2022, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/ajoc.202100780 - link do publikacji
 3. Modular, N-doped concave PAHs for high-performance OLEDs with tunable emission mechanisms. IF: 15,336
  Autorzy:
  Jakub Wagner, Paola Zimmermann Crocomo, Michał Andrzej Kochman, Adam Kubas, Przemysław Data, Marcin Lindner
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie (rok: 2022, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 4. Electrochemical Polymerization of Pyrrole–Perimidine Hybrids: Low-Band-Gap Materials with High n-Doping Activity IF: 4,189
  Autorzy:
  Malgorzata Czichy, Halina Zhylitskaya, Pawel Zassowski, Maksim Navakouski, Pavel Chulkin, Patryk Janasik, Mieczyslaw Lapkowski, Marcin Stępień
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, tom: 124, strony: 14350-14362), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c03002 - link do publikacji
 5. Realizing 20% External Quantum Efficiency in Electroluminescence with Efficient Thermally Activated Delayed Fluorescence from an Exciplex IF: 8,097
  Autorzy:
  Marian Chapran, Piotr Henryk Pander, Marharyta Vasylieva, Gabriela Wiosna-Sałyga, Jacek Ulanski, Fernando B. Dias, Przemyslaw Data
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 13460-13471), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.8b18284 - link do publikacji
 6. Thermally Activated Delayed Fluorescence in Polymer–Small-Molecule Exciplex Blends for Solution-Processed Organic Light-Emitting Diodes IF: 8,097
  Autorzy:
  Piotr Pander, Szymon Gogoc, Marco Colella, Przemyslaw Data, and Fernando B. Dias
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2018, tom: 10, strony: 28796-28802), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.8b07554 - link do publikacji
 7. The Impact of C2 Insertion into a Carbazole Donor on the Physicochemical Properties of Dibenzo[a,j]phenazine-Cored Donor–Acceptor–Donor Triads IF: 5,236
  Autorzy:
  Paola Zimmermann Crocomo,Takahito Kaihara, Soki Kawaguchi, Patrycja Stachelek, Satoshi Minakata, Piotr de Silva, Przemyslaw Data, Youhei Takeda
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2021, tom: 27, strony: 13390-13398), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202101654 - link do publikacji
 8. The regioisomeric effect on the excited-state fate leading to room-temperature phosphorescence or thermally activated delayed fluorescence in a dibenzophenazine-cored donor–acceptor–donor system IF: 7,393
  Autorzy:
  Takumi Hosono, Nicolas Oliveira Decarli, Paola Zimmermann Crocomo, Tsuyoshi Goya, Leonardo Evaristo de Sousa, Norimitsu Tohnai, Satoshi Minakata, Piotr de Silva, Przemyslaw Data and Youhei Takeda
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (), Wydawca: RSC
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/d1tc05730h - link do publikacji
 9. Electropolymerized xanthone-triarylamines for use as TADF emitters IF: 9,229
  Autorzy:
  Dawid Nastula, Heather F. Higginbotham, Malgorzata Czichy, Bharat K. Sharma, Azam M. Shaikh, Rajesh M. Kamble, Przemyslaw Data
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces , Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 10. Acridone-amine D-A-D thermally activated delayed fluorescence emitters with narrow resolved electroluminescence and their electrochromic properties IF: 6,901
  Autorzy:
  Marharyta Vasylieva, Piotr Pander, Bharat K. Sharma, Azam M. Shaikh, Rajesh M. Kamble, Fernando B. Dias, Malgorzata Czichy, Przemyslaw Data
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2021, tom: 384, strony: 138347), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2021.138347 - link do publikacji
 11. Electrochemical and Spectroelectrochemical Studies on the Reactivity of Perimidine–Carbazole–Thiophene Monomers towards the Formation of Multidimensional Macromolecules versus Stable π-Dimeric States IF: 3,623
  Autorzy:
  Malgorzata Czichy, Patryk Janasik, Pawel Wagner, David L. Officer, Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 2167), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14092167 - link do publikacji