Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polimorfizm liczby kopii genów mikroRNA w populacji naturalnych linii Arabidopsis thaliana oraz jego wpływ na potranskrypcyjną regulację ekspresji genów docelowych

2017/25/N/NZ2/00221

Słowa kluczowe:

polimorfizm liczby kopii DNA mikroRNA zmienność międzyosobnicza ekspresja genów

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_7: Bioinformatyka
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Samelak-Czajka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 120 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-02-14

Zakończenie projektu: 2021-08-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.