Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi

2017/24/C/ST5/00156

Słowa kluczowe:

przewodnictwo protonowe dynamika molekularna nanowłókna celulozowe kompozyty polimerowe

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iga Jankowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATINA 1 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 780 152 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-02

Zakończenie projektu: 2021-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Cellulose microfibers surface treated with imidazole as new proton conductors IF: 2,781
  Autorzy:
  I. Jankowska, P. Ławniczak, K. Pogorzelec-Glaser, A. Łapiński, R. Pankiewicz, J. Tritt-Goc
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2020, tom: 239, strony: 122056), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2019.122056 - link do publikacji
 2. New liquid-free proton conductive nanocomposite based on imidazole-functionalized cellulose nanofibers IF: 4,512
  Autorzy:
  Iga Aleksandra Jankowska, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Paweł Ławniczak, Michał Matczak, Radosław Pankiewicz
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2021, tom: 28, strony: 843–854), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-020-03588-7 - link do publikacji
 3. Comparison of structural, thermal and proton conductivity properties of micro- and nanocelluloses IF: 5,326
  Autorzy:
  I. Jankowska, R. Pankiewicz, K. Pogorzelec-Glaser, P. Ławniczak, A. Łapiński, J. Tritt-Goc
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2018, tom: 200, strony: 536-542), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2018.08.033 - link do publikacji