Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spektroskopia fotoakustyczna kryształów van der Waalsa oraz struktur o kontrolowanej ilości warstw

2017/24/T/ST3/00257

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Szymon Zelewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 5 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 116 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-02

Zakończenie projektu: 2018-10-01

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Direct and indirect optical transitions in bulk and atomically thin MoS2 studied by photoreflectance and photoacoustic spectroscopy IF: 2,328
  Autorzy:
  J. Kopaczek, S. J. Zelewski, M. P. Polak, A. Gawlik, D. Chiappe, A. Schulze, M. Caymax, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2019, tom: 125 (13), strony: 135701), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5080300 - link do publikacji
 2. Exfoliated CrPS4 with Promising Photoconductivity IF: 10,856
  Autorzy:
  A. K. Budniak, N. A. Killilea, S. J. Zelewski, M. Sytnyk, Y. Kauffmann, Y. Amouyal, R. Kudrawiec, W. Heiss, E. Lifshitz
  Czasopismo:
  Small (rok: 2020, tom: 16, strony: 1905924), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/smll.201905924 - link do publikacji
 3. Optical Properties of In2xGa2−2xO3 Nanowires Revealed by Photoacoustic Spectroscopy IF: 8,097
  Autorzy:
  S. J. Zelewski, Z. Zhou, F. Li, X. Kang, Y. Meng, J. C. Ho, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 19260-19266), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b00756 - link do publikacji
 4. Phase-Transition-Induced Carrier Mass Enhancement in 2D Ruddlesden–Popper Perovskites IF: 16,331
  Autorzy:
  M. Baranowski. S. J. Zelewski, M. Kepenekian, B. Traore, J. M. Urban, A. Surrente, K. Galkowski, D. K. Maude, A. Kuc, E. P. Booker, R. Kudrawiec, S. D. Stranks, P. Plochocka
  Czasopismo:
  ACS Energy Letters (rok: 2019, tom: 4, strony: 2386-2392), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsenergylett.9b01435 - link do publikacji
 5. Supercontinuum source as a probing beam in photoreflectance and photoacoustic spectroscopy IF: 2,791
  Autorzy:
  J. Kopaczek, S. J. Zelewski, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2019, tom: 146, strony: 879-884), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2019.07.021 - link do publikacji
 6. Exciton Binding Energy of Two-Dimensional Highly Luminescent Colloidal Nanostructures Determined from Combined Optical and Photoacoustic Spectroscopies IF: 7,329
  Autorzy:
  S. J. Zelewski, K. C. Nawrot, A. Zak, M. Gladysiewicz, M. Nyk, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2019, tom: 10 (12), strony: 3459-3464), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.9b00591 - link do publikacji
 7. Influence of Grain Size on Phase Transitions in Halide Perovskite Films IF: 24,884
  Autorzy:
  C. Stavrakas, S. J. Zelewski, K. Frohna, E. P. Booker, K. Galkowski, K. Ji, S. Mackowski, R. Kudrawiec, P. Plochocka, S. D. Stranks
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2019, tom: 9 (35), strony: 1901883), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aenm.201901883 - link do publikacji
 8. Photoacoustic and modulated reflectance studies of indirect and direct band gap in van der Waals crystals IF: 4,525
  Autorzy:
  S. J. Zelewski, R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 15365), Wydawca: Springer Nature Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-15763-1 - link do publikacji
 9. Revealing the Nature of Photoluminescence Emission in the Metal-Halide Double Perovskite Cs2AgBiBr6 IF: 6,641
  Autorzy:
  S. J. Zelewski, J. M. Urban, A. Surrente, D. K. Maude, A. Kuc, L. Schade, R. D. Johnson, M. Dollmann, P. K. Nayak, H. J. Snaith, P. Radaelli, R. Kudrawiec, R. J. Nicholas, P. Plochocka, M. Baranowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7 (27), strony: 8350-8356), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9TC02402F - link do publikacji