Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski

2017/24/C/HS3/00116

Słowa kluczowe:

archeologia wczesnego średniowiecza Słowianie religia pogańska chrystianizacja synkretyzm religijny

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Szczepanik 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATINA 1 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 396 403 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-12-01

Zakończenie projektu: 2021-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Miniaturfiguren von Pferden aus den Gebieten der frühmittelalterlichen Nordwestslawen
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Czasopismo:
  Acta Praehistorica et Archaeologica (rok: 2021, tom: 53, strony: 159-180), Wydawca: Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin
  Status:
  Opublikowana
 2. Treść przedstawień figuratywnych na kamieniu z Leźna
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Czasopismo:
  Pomorania Antiqua (rok: 2020, tom: 29, strony: 155-179), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
 3. Comparative analysis of early medieval anthropomorphic wooden figurines from Poland. Representations of gods, deceased or ritual objects?
  Autorzy:
  Paweł Szczeoanik
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2020, tom: 72/2, strony: 143-167), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/72.2020.2.1725 - link do publikacji
 4. Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Cedyni
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Czasopismo:
  Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria (rok: 2019, tom: 15, strony: 283-304), Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 5. A unique find of a silver cross-shaped earring from an early medieval settlement at Szemud, site 4, in Eastern Pomerania, Poland.
  Autorzy:
  Kamil Niedziółka, Paweł Szczepanik, Mikołaj Lisowski
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2018, tom: 70, strony: 297-325), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA70.2018.014 - link do publikacji
 6. Germanisch oder Slawisch? Die Kultfigur von Altfriesack, Kr. Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
  Autorzy:
  Bertram Marion, Heussner Karl-Uwe, Sklebitz Anne, Szczepanik Paweł
  Czasopismo:
  Acta Praehistorica et Archaeologica (rok: 2019, tom: 51, strony: 217-234), Wydawca: Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Tymawy, gm. Gniew.
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Czasopismo:
  Pomorania Antiqua (rok: 2019, tom: 28, strony: 197-212), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
 8. Wczesnośredniowieczne maski Słowian. Obrazy zmarłych, bogów, czy rekwizyty rytualne?
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2020, tom: 68, strony: 163-186), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/PA68.2020.008 - link do publikacji
 1. Budynek reprezentacyjny (?) oraz kompleks osadniczy w Groß Raden. Próba reinterpretacji
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Konferencja:
  Słowianie połabscy (rok: 2022, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 25-26.10.20 19
  Status:
  Opublikowana
 2. Images of Sacrum. The Anthropology of Images in the Study of pre-Christian Slavic Religion
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Konferencja:
  26th Virtual Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (rok: 2022, ), Wydawca: Brepols Publishers
  Data:
  konferencja 24-30.08.20 20
  Status:
  Złożona
 3. Wizerunki sacrum. Antropologia obrazu w studiach nad przedchrześcijańską religią Słowian
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Konferencja:
  Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki (rok: 2022, ), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, PAN oddział we Wrocławiu, IAiE PAN
  Data:
  konferencja 30.08-01.09 .2021
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Przedchrześciajńska religia Słowian połabskich
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Książka:
  Słowianie Połabscy (rok: 2020, tom: -, strony: 121-138), Wydawca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie/ Wydawnictwo Triglav, Szczecin
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Książka:
  Słowiańskie zaświaty : wierzenia, wizje i mity. (rok: 2018, tom: -, strony: 189), Wydawca: Wydawnictwo "Triglav"
  Status:
  Opublikowana
 3. Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Studium z zakresu etnoarcheologii religii
  Autorzy:
  Paweł Szczepanik
  Książka:
  Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Studium z zakresu etnoarcheologii religii (rok: 2020, tom: -, strony: 409), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana