Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)

2017/24/T/ST5/00130

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Kuciński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 5 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 69 176 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-02

Zakończenie projektu: 2018-07-01

Planowany czas trwania projektu: 9 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. S‑Acetylation of Thiols Mediated by Triflic Acid: A Novel Route to Thioesters IF: 3,584
  Autorzy:
  Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho
  Czasopismo:
  Organic Process Research & Development (rok: 2018, tom: 22, strony: 489-493), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.oprd.7b00378 - link do publikacji
 2. Cobalt‐Catalyzed Hiyama‐Type C−H Activation with Arylsiloxanes: Versatile Access to Highly ortho‐Decorated Biaryls IF: 5,16
  Autorzy:
  Qingqing Bu, Elżbieta Gońka, Krzysztof Kuciński, Lutz Ackermann
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 2213-2216), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201806114 - link do publikacji