Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą

2017/24/U/ST5/00397

Słowa kluczowe:

włókna eletroprzędzenie pory sierść niedzwiedzi polarnych i fok przewodnictwo cieplne i elektryczne kompozyty

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Stachewicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: UWERTURA 1 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 76 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-11

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 4 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.