Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie bilansu węgla na obszarach bagiennych z wykorzystaniem danych z najnowszych misji satelitarnych ESA Sentinel-1/2/3

2016/23/B/ST10/03155

Słowa kluczowe:

ekosystemy bagienne Sentinel-1/2/3 biomasa wilgotność gleby ewapotranspiracja bilans węgla

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geodezji i Kartografii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 649 487 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-09

Zakończenie projektu: 2022-09-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery IF: 3406
  Autorzy:
  •Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P.
  Czasopismo:
  Remote Sensing 2018, Vol. 10 (12), 1979 (rok: 2018, tom: 10, Issue 12, strony: 24p), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/rs10121979 - link do publikacji
 1. CO2 Modelling from Eddy Covariance Measurements for Biebrza Wetlands,
  Autorzy:
  Misiura K., Dabrowska-Zielinska K., Gurdak R., Grzybowski P., Kluczek M.
  Konferencja:
  IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), (rok: 2021, ), Wydawca: IEE International Geoscience&Remote Sensing
  Data:
  konferencja 12-16 July
  Status:
  Opublikowana
 2. CO2 measurements over the Biebrza Wetlands using Eddy Covariance and chamber methods
  Autorzy:
  Katarzyna MISIURA , Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA , Jan MUSIAŁ , Radosław GURDAK , Patryk GRZYBOWSKI
  Konferencja:
  6th IAHR Europe Congress (rok: 2020, ), Wydawca: IAHR2020
  Data:
  konferencja 30.06-2.07.2020
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of Remote Sensing for Hydrology – Case study in Poland
  Autorzy:
  Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA , Radosław GURDAK , Patryk GRZYBOWSKI, Maciej BARTOLD , Maria BUDZYŃSKA , Alicja MALIŃSKA, Jan MUSIAŁ
  Konferencja:
  6th IAHR Europe Congress (rok: 2020, ), Wydawca: IAHR2020
  Data:
  konferencja 30.06-2.07.2020
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of Remote Sensing for Hydrology – Case study in Poland
  Autorzy:
  Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA , Radosław GURDAK , Patryk GRZYBOWSKI, Maciej BARTOLD , Maria BUDZYŃSKA , Alicja MALIŃSKA, Jan MUSIAŁ
  Konferencja:
  6th IAHR Europe Congress (rok: 2020, ), Wydawca: IAHR2020
  Data:
  konferencja 30.06-2.07.2020
  Status:
  Opublikowana