Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kopolimery szczepione siloksanów i polimerów skoniugowanych - nowe wielofunkcyjne materiały dla optoelektroniki organicznej

2016/23/B/ST5/03103

Słowa kluczowe:

optoelektronika elektroluminescencja fotowoltaika polimery przewodzące kopolimery

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mieczysław Łapkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 290 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-24

Zakończenie projektu: 2021-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Electrochemically produced copolymers of pyrrole and its derivatives: A plentitude of material properties using simple" heterocyclic co-monomers IF: 3,057
  Autorzy:
  Jarosz Tomasz, Przemyslaw Ledwon
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: art. no. 281), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14020281 - link do publikacji
 2. A Study on the Impact of Poly(3-hexylthiophene) Chain Length and Other Applied Side-Chains on the NO2 Sensing Properties of Conducting Graft Copolymers IF: 2,667
  Autorzy:
  Marcin Procek, Kinga Kepska, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2018, tom: 19, strony: art No 928), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18030928 - link do publikacji
 3. Recent Advances in The Electrochemical Synthesis of Copolymers Bearing π-Conjugated Systems and Methods for The Identification of Their Structure IF: 2,193
  Autorzy:
  Tomasz Jarosz, Agnieszka Stolarczyk, Karolina Gebka
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2020, tom: 24, strony: 339 - 353), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272824666200221112907 - link do publikacji
 4. 2-Thiohydantoin moiety as a novel acceptor/anchoring group of photosensitizers for dye-sensitized solar cells IF: 3,057
  Autorzy:
  Bartkowiak Aleksandra, Orwat Bartosz, Zalas Maciej , Ledwon Przemyslaw, Kownacki Ireneusz, Tejchman Waldemar
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13(9), strony: art. no. 2065), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13092065 - link do publikacji
 5. Electrochemical and optical aspects of cobalt meso-carbazole substituted porphyrin complexes IF: 5,383
  Autorzy:
  Katarzyna Laba, Mieczyslaw Lapkowski, David L Officer, Pawel Wagner, Przemyslaw Data
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2020, tom: 330, strony: 135140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.135140 - link do publikacji
 6. Recent Advances in Conjugated Graft Copolymers: Approaches and Applications IF: 3,06
  Autorzy:
  Tomasz Jarosz, Karolina Gebka, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: Art. No 10643019), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24163019 - link do publikacji
 7. Functionalized polysiloxanes with perylene diimides and poly(ethylene glycol): synthesis and properties IF: 4,598
  Autorzy:
  Karolina Glosz, Przemyslaw Ledwon, Radoslaw Motyka , Agnieszka Stolarczyk , Ivan Gusev , Agata Blacha-Grzechnik , Sylwia Waskiewicz , Piotr Kaluzynski , Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  European Polymer Journal , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Effects of solution-phase ordering on the spectroscopic properties and electrooxidative reactivity of isomeric mixtures and isolated isomers of synthesized amidine derivatives IF: 4,613
  Autorzy:
  Czichy Malgorzata, Motyka Radoslaw, Zassowski Pawel, Grabiec Eugenia, Janasik Patryk, Brzeczek-Szafran Alina, Laba Katarzyna, Wolinska-Grabczyk Aleksandra, Lapkowski Mieczyslaw
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2020, tom: 178, strony: art. no. 108309), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2020.108309 - link do publikacji
 9. Investigation of the Effects of Non-Conjugated Co-Grafts on the Spectroelectrochemical and Photovoltaic Properties of Novel Conjugated Graft Copolymers Based on Poly(3-hexylthiophene) IF: 2,935
  Autorzy:
  Tomasz Jarosz, Karolina Gebka, Kinga Kepska, Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Ledwon, Pawel Nitschke, Agnieszka Stolarczyk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: Art. No 1064), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10101064 - link do publikacji
 10. Low band gap donor-acceptor-donor compounds containing carbazole and naphthalene diimide units: Synthesis, electropolymerization and spectroelectrochemical behaviour IF: 6,215
  Autorzy:
  Rybakiewicz Renata, Ganczarczyk Roman, Charyton Martyna, Skorka Lukasz, Ledwon Przemyslaw, Nowakowski Robert, Zagorska Malgorzata, Pron Adam
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2020, tom: 358, strony: art. no. 136922), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2020.136922 - link do publikacji
 11. Room Temperature Hydrogen Gas Sensing via Reversible Hydrogenation of Electrochemically Deposited Polycarbazole on Interdigitated Pt Transducers IF: 3,031
  Autorzy:
  Agnieszka Stolarczyk , Marcin Procek, Tomasz Jarosz
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2019, tom: 19, strony: Art. No. 1098), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s19051098 - link do publikacji