Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geneza i historia rozwoju gleb Kujaw

2016/23/B/ST10/01067

Słowa kluczowe:

czarne ziemie gleby bielicowe geneza gleb krajobraz kulturowy geoarcheologia paleopedologia

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Jankowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 495 170 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-17

Zakończenie projektu: 2023-03-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Litterfall in a scots pine forest on inland dunes in Central Europe: mass, seasonal dynamics and chemistry IF: 2,221
  Autorzy:
  Justyna Jasińska, Piotr Sewerniak, Radosław Puchałka
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2020, tom: 11 (6), 678, strony: 44940), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f11060678 - link do publikacji
 1. Main patterns of human-environment interaction during the Holocene recorded in soils of the Kuiavia region (central Poland)
  Autorzy:
  Michał Jankowski
  Konferencja:
  21 World Congress of Soil Science (rok: 2018, ), Wydawca: International Union of Soil Science, Brazilian Soil Science Society
  Data:
  konferencja 12-17.08.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Geneza gleb Kujaw w świetle badań paleopedologicznych i geoarcheologicznych - Genesis of soil in the Kuiavia region in the light of geoarchaeological and paleopedological research
  Autorzy:
  Michał Jankowski
  Konferencja:
  30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - 30th Congress of the Soil Science Society of Poland. Gleba źródłem życia Soil – source of life (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 2-7.09.2019 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Charakterystyka uwarunkowań glebowych oraz interpretacja pedostratygrafii stanowiska archeologicznego
  Autorzy:
  Michał Jankowski
  Książka:
  Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach (rok: 2018, tom: 1, strony: 45-58), Wydawca: Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka pokrywy glebowej oraz relacji osadnictwa epoki kamienia do uwarunkowań glebowych rejonu Parku Kulturowego Wietrzychowice
  Autorzy:
  Michał Jankowski, Marcin Sykuła
  Książka:
  Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego (rok: 2020, tom: 1, strony: 225-247), Wydawca: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Ogólna charakterystyka abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego
  Autorzy:
  Michał Jankowski
  Książka:
  Przyroda poligonu toruńskiego stan badań i problemy ochrony (rok: 2019, tom: 1, strony: 45195), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 4. Pokrywa glebowa
  Autorzy:
  Michał Jankowski
  Książka:
  Przyroda poligonu toruńskiego stan badań i problemy ochrony (rok: 2019, tom: 1, strony: 27-42), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana