Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalne hybrydowe nanomateriały na bazie dendrymerów poli(amidoaminowych) PAMAM.

2016/23/N/ST4/02532

Słowa kluczowe:

dendrymery PAMAM QCM-D MP-SPR kompleksy PAMAM-lek kompleksy PAMAM-białka

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Tokarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 99 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-17

Zakończenie projektu: 2019-08-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Pehametr. Za kwotę 4 667 PLN
 2. szafa chłodnicza.
 3. Celka przepływowa i termostatowana przystawka do spektofotometru UV-Vis. Za kwotę 25 000 PLN
 4. mieszadło magnetyczne z wyposażeniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Characterization of G4 PAMAM dendrimer complexes with 5-fluorouracil and their interactions with bovine serum albumin IF: 2,852
  Autorzy:
  Karolina Tokarczyk, Barbara Jachimska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A (rok: 2019, tom: 561, strony: 357-363), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Towards modern drug carriers: physicochemical characterization of drug-protein complex formation
  Autorzy:
  Karolina Tokarczyk, Barbara Jachimska
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana