Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kinetyka zjawisk na granicy metal-półprzewodnik w nanowarstwach: badania in situ w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym

2016/23/B/ST8/00537

Słowa kluczowe:

przemiany fazowe granica faz ciało stałe - ciecz in situ TEM nanocząstki stopy eutektyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oleksandr Kryshtal 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 721 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-13

Zakończenie projektu: 2021-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Effect of size on phase transformation temperatures in Ge/Bi/Ge films IF: 3,779
  Autorzy:
  A.A. Minenkov, A.P. Kryshtal, S.I. Bogatyrenko
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 756, strony: 50-56), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.04.335 - link do publikacji
 2. Effect of electron beam irradiation on the temperature of single AuGe nanoparticles in a TEM IF: 2,689
  Autorzy:
  Aleksandr Kryshtal, Mikolaj Mielczarek, Jakub Pawlak
  Czasopismo:
  Ultramicroscopy (rok: 2022, tom: 233, strony: 113459), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultramic.2021.113459 - link do publikacji
 3. Lattice Boltzmann simulation of metal-induced crystallization of amorphous semiconductor films IF: 5,155
  Autorzy:
  Dmytro Svyetlichnyy, AleksandrKryshtal
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 515, strony: 146090), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.146090 - link do publikacji
 4. Melting and crystallization temperatures in Bi-Ge nanofilms probed by a quartz Q-factor analysis IF: 3,399
  Autorzy:
  S. I. Bogatyrenko , A. A. Minenkov and A. P. Kryshtal
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2020, tom: 31, strony: 225704), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ab7587 - link do publikacji
 5. Metal-induced crystallization of amorphous semiconductor films: Nucleation phenomena in Ag-Ge films IF: 7,826
  Autorzy:
  A. Kryshtal, S. Bogatyrenko, P. Ferreira
  Czasopismo:
  Acta Materialia , Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Złożona
 6. Melting process and the size depression of the eutectic temperature in Ag/Ge and Ge/Ag/Ge layered films IF: 3,779
  Autorzy:
  A. Kryshtal, A. Minenkov, S. Bogatyrenko, A. Gruszczyński
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 786, strony: 817-825), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.01.383 - link do publikacji
 1. Contact Melting in Ag/Ge Layered Nanofilms: Critical Thickness and Onset Temperature
  Autorzy:
  A. Minenkov, A. Kryshtal, S. Bogatyrenko
  Konferencja:
  The 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2019) (rok: 2019, ), Wydawca: Springer Proceedings in Physics, Springer, Singapore
  Data:
  konferencja September 15-20
  Status:
  Opublikowana