Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody LDI MS oraz MSI w poszukiwaniu biomarkerów raka nerki

2016/23/B/ST4/00062

Słowa kluczowe:

spektrometria mas obrazowanie MS markery nowotworowe

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Ruman 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 618 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-10

Zakończenie projektu: 2020-12-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Laser desorption/ionization MS imaging of cancer kidney tissue on silver nanoparticle-enhanced target IF: 2,7
  Autorzy:
  Adrian Arendowski, Joanna Nizioł, Krzysztof Ossoliński, Anna Ossolińska, Tadeusz Ossoliński, Zygmunt Dobrowolski & Tomasz Ruman
  Czasopismo:
  Bioanalysis (rok: 2017, tom: 10, strony: 83-94), Wydawca: Future Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4155/bio-2017-0195 - link do publikacji
 2. Metabolomic study of human tissue and urine in clear cell renal carcinoma by LC-HRMS and PLS-DA IF: 3,4
  Autorzy:
  J. Nizioł, V. Bonifay, K. Ossoliński, T. Ossoliński, A. Ossolińska, J. Sunner, I. Beech, A. Arendowski and T. Ruman
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2018, tom: 410, strony: 3859–3869), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-018-1059-x - link do publikacji
 3. Metabolomic and elemental profiling of human tissue in kidney cancer IF: 3,625
  Autorzy:
  Joanna Nizioł, Valérie Copié, Brian P. Tripet, Leonardo B. Nogueira, Katiane O.P.C. Nogueira, Krzysztof Ossoliński, Adrian Arendowski and Tomasz Ruman
  Czasopismo:
  Metabolomics (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Mass spectrometry imaging of low molecular weight metabolites in strawberry fruit (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Primoris with 109Ag nanoparticle enhanced target IF: 2,905
  Autorzy:
  M. Misiorek, J. Niziol, T. Ruman
  Czasopismo:
  Phytochemistry (rok: 2019, tom: 159, strony: 45249), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.phytochem.2018.11.014 - link do publikacji
 5. Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based serum metabolomics of kidney cancer IF: 3,6
  Autorzy:
  Nizioł, J., Ossoliński, K., Tripet, B.P., Copie, V., Arendowski, A., Ruman, T
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2020, tom: 412(23), strony: 5827-5841), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-020-02807-1 - link do publikacji
 6. Gold and silver nanoparticles‐based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of carboxylic acids IF: 1,7
  Autorzy:
  Artur Kołodziej, Tomasz Ruman, Joanna Nizioł
  Czasopismo:
  Journal of Mass Spectrometry (rok: 2020, tom: 55(10), strony: e4604), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jms.4604 - link do publikacji
 7. Laser Ablation Remote-Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (LARESI MSI) Imaging—New Method for Detection and Spatial Localization of Metabolites and Mycotoxins Produced by Moulds IF: 3,5
  Autorzy:
  Justyna Szulc, Tomasz Ruman
  Czasopismo:
  Toxins (rok: 2020, tom: 12(11), strony: 720), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/toxins12110720 - link do publikacji
 8. Localization of metabolites of human kidney tissue with infrared laser-based selected reaction monitoring mass spectrometry imaging and silver-109 nanoparticle-based surface assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging IF: 6,8
  Autorzy:
  J. Niziol, J. Sunner, I. Beech, K. Ossoliński, A. Ossolińska, T. Ossoliński, A. Płaza and T. Ruman
  Czasopismo:
  Anal. Chem. (rok: 2020, tom: 92(6), strony: 4251-4258), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.9b04580 - link do publikacji
 9. Nuclear magnetic resonance and surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry-based metabolome profiling of urine samples from kidney cancer patients IF: 3,2
  Autorzy:
  Nizioł, J., Ossoliński, K., Tripet, B.P., Copié, V., Arendowski, A., Ruman, T.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2021, tom: 193, strony: 113752), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2020.113752 - link do publikacji
 10. Silver‐109‐based laser desorption/ionization mass spectrometry method for detection and quantification of amino acids IF: 2,4
  Autorzy:
  Adrian Arendowski | Joanna Nizioł | Tomasz Ruman
  Czasopismo:
  Journal of Mass Spectrometry (rok: 2018, tom: 53, strony: 369-378), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jms.4068 - link do publikacji