Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pressure Treated Glasses for Increased Thermal Conductivity

2016/23/P/ST3/04290

Słowa kluczowe:

thermal conductivity permanently densified glasses

Deskryptory:

  • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Pawel Keblinski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: POLONEZ 3 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 415 632 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-01

Zakończenie projektu: 2018-12-31

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.