Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy kompleksy miedzi(I) z fosfinowymi koniugatami nośników peptydowych mogą powodować selektywną śmierć komórek nowotworowych? Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

2016/23/D/ST5/00269

Słowa kluczowe:

selektywny transport kompleksy miedzi(I) fosfiny cytotoksyczność oddziaływania z biomolekułami peptydy,

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Komarnicka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 452 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-12

Zakończenie projektu: 2021-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dewar do przechowywania ciekłego azotu. Za kwotę 7 500 PLN
 2. Linia próżniowa do syntez wraz z wyposażeniam. Za kwotę 12 500 PLN
 3. Mieszadło magnetyczne z ogrzewaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Spektrometr UVVis. Za kwotę 160 000 PLN
 5. Oprogramowanie statystyczne. Za kwotę 4 950 PLN
 6. Waga analityczna. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. Stability of Cu(II) complexes with FomA protein fragments containing two His residues in the peptide chain IF: 3,571
  Autorzy:
  Monika Katarzyna Lesiów, Piotr Pietrzyk, Alina Bieńko, Teresa Kowalik-Jankowska
  Czasopismo:
  Metallomics (rok: 2019, tom: 11, strony: 1518-1531), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9mt00131j - link do publikacji
 2. Evaluation of anticancer activity in vitro of a stable copper(I) complex with phosphine-peptide conjugate. IF: 4,379
  Autorzy:
  Urszula K. Komarnicka, Barbara Pucelik, Monika Lesiów, Daria Wojtala, Grażyna Stochel, Agnieszka Kyzioł
  Czasopismo:
  Scientific Reports , Wydawca: Nature
  Status:
  Złożona
 3. Anticancer potency of novel organometallic Ir(iii) complexes with phosphine derivatives of fluoroquinolones encapsulated in polymeric micelles IF: 5,958
  Autorzy:
  Sandra Kozieł, Urszula K. Komarnicka, Aleksandra Ziółkowska, Agnieszka Skórska-Stania, Barbara Pucelik, Michał Płotek, Victor Sebastian, Alina Bieńko, Grażyna Stochel and Agnieszka Kyzioł
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2020, tom: 7, strony: 3386-3401), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0QI00538J - link do publikacji
 4. L-argininato copper(II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activities IF: 3,259
  Autorzy:
  Agnieszka Wojciechowska, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Monika Sztandera, Romualda Bregier-Jarzębowska, Anna Jarząb, Tomasz Rojek, Urszula K. Komarnicka, Agnieszka Bojarska-Junak, Julia Jezierska
  Czasopismo:
  Applied Organometallic Chemistry (rok: 2020, tom: 34, strony: 44577), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/aoc.5698 - link do publikacji
 5. ROS-mediated lipid peroxidation as a result of Cu(ii) interaction with FomA protein fragments of F. nucleatum: relevance to colorectal carcinogenesis IF: 3,571
  Autorzy:
  Monika Katarzyna Lesiów, Urszula Katarzyna Komarnicka, Agnieszka Kyzioł, Alina Bieńko, Piotr Pietrzyk
  Czasopismo:
  Metallomics (rok: 2019, tom: 11, strony: 2066-2077), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9mt00179d - link do publikacji
 6. Therapeutic Potential of a Water-Soluble Silver-Diclofenac Coordination Polymer on 3D Pancreatic Cancer Spheroids IF: 7,446
  Autorzy:
  Sabina W. Jaros, Urszula K. Komarnicka, Agnieszka Kyzioł, Barbara Pucelik, Dmytro S. Nesterov, Alexander M. Kirillov and Piotr Smoleński
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Chemistry , Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona
 7. Antybiotyki fluorochinolonowe i ich modyfikacje strukturalne = Fluoroquinolone antibiotics and their structural modifications.
  Autorzy:
  Komarnicka Urszula K., Walencik Paulina K., Lesiów Monika K., Krupa Katarzyna
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2018, tom: 72, strony: 543-561), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 8. Coordination properties of Cu(II) ions towards the peptides based on the His-Xaa-His motif from Fusobacterium nucleatum P1 protein IF: 3,224
  Autorzy:
  Katarzyna Krupa, Maria Korabik, Teresa Kowalik-Jankowska
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2019, tom: 201, strony: 110819/1-110819/12), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2019.110819 - link do publikacji
 9. Selective Cu(I) complex with phosphine-peptide (SarGly) conjugate contra breast cancer: Synthesis, spectroscopic characterization and insight into cytotoxic action IF: 3,063
  Autorzy:
  Urszula K. Komarnicka, Sandra Kozieł, Radosław Starosta, Agnieszka Kyzioł
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2018, tom: 186, strony: 162-175), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2018.06.009 - link do publikacji
 10. Synthesis, structural characterization, docking simulation and in vitro antiproliferative activity of the new gold(III) complex with 2-pyridineethanol IF: 3,212
  Autorzy:
  Magdalena Malik, Dariusz C. Bieńko, Urszula K. Komarnicka, Agnieszka Kyzioł, Magdalena Dryś, Anna Świtlicka, Edyta Dyguda-Kazimierowicz, Wiktoria Jedwabny
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2021, tom: 215, strony: 111311-), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2020.111311 - link do publikacji
 11. Antibacterial activity and action mode of Cu(I) and Cu(II) complexes with phosphines derived from fluoroquinolone against clinical and multidrug-resistant bacterial strains IF: 3,212
  Autorzy:
  Katarzyna Guz-Regner, Urszula Katarzyna Komarnicka, Bożena Futoma-Kołoch, Maciej Wernecki, Magdalena Cal, Sandra Kozieł, Aleksandra Ziółkowska, Gabriela Bugla-Płoskońska
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2020, tom: 210, strony: 111124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2020.111124 - link do publikacji
 12. Copper(I) complexes with phosphines P(p-OCH3-Ph)2CH2OH and P(p-OCH3-Ph)2CH2SarGly. Synthesis, multimodal DNA interactions, and prooxidative and in vitro antiproliferative activity IF: 3,224
  Autorzy:
  Urszula K.Komarnicka, Sandra Kozieł, Piotr Zabierowski, Rafał Kruszyński, Monika K.Lesiów, Francesco Tisato, Marina Porchia, Agnieszka Kyzioł
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2020, tom: 203, strony: 110926/1-110926/14), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2019.110926 - link do publikacji
 13. Cu(II) Complexes with FomA Protein Fragments of Fusobacterium Nucleatum Increase Oxidative Stress and Malondialdehyde Level IF: 3,274
  Autorzy:
  Monika K. Lesiów, Piotr Pietrzyk, Agnieszka Kyzioł, Urszula K. Komarnicka
  Czasopismo:
  Chemical Research in Toxicology (rok: 2019, tom: 32, strony: 2227-2237), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.chemrestox.9b00269 - link do publikacji
 14. Interaction between DNA, albumin and apo-transferrin and iridium(III) complexes with phosphines derived from fluoroquinolones as a potent anticancer drug. IF: 5,863
  Autorzy:
  Kozieł Sandra Amanda, Lesiów Monika Katarzyna, Wojtala Daria, Dyguda-Kazimierowicz Edyta, Bieńko Dariusz, Komarnicka Urszula Katarzyna
  Czasopismo:
  Pharmaceuticals (rok: 2021, tom: 14, strony: 685/1-685/25), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ph14070685 - link do publikacji