Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nieliniowym

2016/23/B/ST8/03418

Słowa kluczowe:

mikromechanika materiały niejednorodne morfologia mikrostruktury anizotropia optymalizacja

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 615 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-10

Zakończenie projektu: 2021-11-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Influence of crystallographic orientation on the void growth at the grain boundaries in bi-crystals IF: 3,213
  Autorzy:
  Dakshinamurthy M., Kowalczyk-Gajewska K., Vadillo G.
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES (rok: 2021, tom: 212, strony: 61-79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijsolstr.2020.11.035 - link do publikacji
 2. On solution mapping and remeshing in crystal plasticity finite element simulations: Application to equal channel angular pressing IF: 2,327
  Autorzy:
  Karol Frydrych, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Aruna Prakash
  Czasopismo:
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering (rok: 2019, tom: 27, strony: 75001), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-651X/ab28e3 - link do publikacji
 3. Effective stiffness tensor of nanocrystalline materials of cubic symmetry: the core-shell model and atomistic estimates IF: 5,429
  Autorzy:
  Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Marcin Mazdziarz
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Science (rok: 2019, tom: 144, strony: 103134-1-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijengsci.2019.103134 - link do publikacji
 4. Majewski M., Hołobut P., Kursa M., Kowalczyk-Gajewska K. IF: 9,219
  Autorzy:
  Packing and size effects in elastic-plastic particulate composites: micromechanical modelling and numerical verification
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Science (rok: 2020, tom: 151, strony: 103271-1-18), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijengsci.2020.103271 - link do publikacji
 5. Mean field interaction model accounting for the spatial distribution of inclusions in elastic-viscoplastic composites IF: 3,9
  Autorzy:
  Kowalczyk-Gajewska K., Majewski M., Mercier S., Molinari A
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES (rok: 2021, tom: 224, strony: 111040-1-17), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijsolstr.2021.111040 - link do publikacji
 6. On the role of slip, twinning and detwinning in magnesium alloy AZ31B sheet IF: 4,652
  Autorzy:
  Karol Frydrych, Tomasz Libura, Zbigniew Kowalewski, Michał Maj, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  Czasopismo:
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING (rok: 2021, tom: 813, strony: 141151-1-14), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2021.141152 - link do publikacji
 7. Texture evolution of magnesium alloy AZ31B subjected to severe plastic deformation
  Autorzy:
  Frydrych, K.
  Czasopismo:
  ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE) (rok: 2021, tom: 69, strony: 337-352), Wydawca: Oficyna Wydawnicza IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24423/EngTrans.1320.20210908 - link do publikacji
 8. Texture-based optimization of crystal plasticity parameters: application to zinc and its alloy IF: 2,556
  Autorzy:
  Frydrych K., Jarzębska A., Virupakshi S., Kowalczyk-Gajewska K., Bieda M., Chulist R., Skorupska M., Schell N., Sztwiernia K.
  Czasopismo:
  METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE (rok: 2021, tom: 52, strony: 3257-3273), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-021-06285-7 - link do publikacji
 9. Effective behavior of composites with combined kinematic and isotropic hardening based on additive tangent Mori Tanaka scheme IF: 4,858
  Autorzy:
  S. Mercier, K. Kowalczyk-Gajewska, C. Czarnota
  Czasopismo:
  COMPOSITES PART B-ENGINEERING (rok: 2019, tom: 174, strony: 107052-1-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesb.2019.107052 - link do publikacji
 10. Elastic properties of nanocrystalline materials of hexagonal symmetry: the core-shell model and atomistic estimates IF: 9,219
  Autorzy:
  Kowalczyk-Gajewska K., Maździarz M.,
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Science (rok: 2020, tom: 157, strony: 103393-1-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijengsci.2020.103393 - link do publikacji
 11. Simulations of Grain Refinement in Various SteelsUsing the Three-Scale Crystal Plasticity Model IF: 2,244
  Autorzy:
  Karol Frydrych
  Czasopismo:
  METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE (rok: 2019, tom: 50, strony: 4913-4919), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-019-05373-z - link do publikacji
 12. Atomistic and mean-field estimates of effective stiffness tensor of nanocrystalline copper IF: 5,429
  Autorzy:
  Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Marcin Maździarz
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Science (rok: 2018, tom: 129, strony: 47-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijengsci.2018.04.004 - link do publikacji
 13. Crystal plasticity finite element simulations of the indentation test
  Autorzy:
  Karol Frydrych
  Czasopismo:
  COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW (rok: 2019, tom: 19, strony: 41-49), Wydawca: Publishing House AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 14. Spurious softening in the macroscopic response predicted by the additive tangent Mori–Tanaka scheme for elastic–viscoplastic composites IF: 4,22
  Autorzy:
  Sadowski P., Kowalczyk-Gajewska K., Stupkiewicz S.,
  Czasopismo:
  EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS (rok: 2021, tom: 90, strony: 104339-1-17), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.euromechsol.2021.104339 - link do publikacji
 1. EXTENSION OF ANISOTROPIC CORE-SHELL MODEL TO HCP NANOCRYSTALLINE METALS
  Autorzy:
  Kowalczyk-Gajewska K., Maździarz M.
  Konferencja:
  25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Italy (rok: 2021, ), Wydawca: IUTAM
  Data:
  konferencja 22-27.08.2021
  Status:
  Opublikowana
 2. IMPACT OF MICROSTRUCTURE-INDUCED ANISOTROPY ON THE OVERALL RESPONSE OF ELASTIC-VISCOPLASTIC POLYCRYSTALLINE METALS
  Autorzy:
  K. Kowalczyk-Gajewska
  Konferencja:
  41st Solid Mechanics Conference, Warsaw (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja August, 27-31, 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Micromechanical modelling of packing and size effects in particulate elastic-plastic composites
  Autorzy:
  M. Majewski, K. Kowalczyk-Gajewska, P. Hołobut, M. Kursa
  Konferencja:
  10th European Solid Mechanics Conferences (rok: 2018, ), Wydawca: European Mechanics Society
  Data:
  konferencja July 2-6, 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. OPTIMIZATION OF THERMOELASTIC TWO-PHASE COMPOSITES USING ANALYTICAL AND NUMERICAL HOMOGENIZATION
  Autorzy:
  Bieniek, K., Kowalczyk-Gajewska K.
  Konferencja:
  8th ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites: COMPOSITES 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: ECCOMASS
  Data:
  konferencja 2021-09-22/09-24
  Status:
  Opublikowana
 5. Additive tangent Mori-Tanaka approach: validation for elastic -viscoplastic composites under non-proportional loading
  Autorzy:
  Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Christophe Czarnota, Sebastien Mercier
  Konferencja:
  10th European Solid Mechanics Conference, Bologna, Italy (rok: 2018, ), Wydawca: European Mechanics Society
  Data:
  konferencja July, 2-6, 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. MICROMECHANICAL AND NUMERICAL MODELING OF POLYMER-METAL COMPOSITES IN LARGE STRAIN REGIME
  Autorzy:
  M. Taraszewski, K. Kowalczyk-Gajewska
  Konferencja:
  41st Solid Mechanics Conference, Warsaw (rok: 2018, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja August 27-31,2018
  Status:
  Opublikowana
 7. The three-scale crystal plasticity model
  Autorzy:
  Karol Frydrych, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  Konferencja:
  XXVI Conference on Computer Methods in Materials Technology, KomPlasTech 2019, Zakopane (rok: 2019, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja January, 13-16, 2019
  Status:
  Opublikowana