Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

2016/23/N/HS3/00679

Słowa kluczowe:

magnateria elekcja Litwa bezkrólewie Wazowie Wiśniowiecki

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Ziober 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 99 996 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-25

Zakończenie projektu: 2021-08-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Od autorytetu do szaleństwa – rola Jana Stanisława Sapiehy w rodzinie
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie (rok: 2017, tom: 6, strony: 15-19), Wydawca: Agencja AS Józef Szewczyk
  Status:
  Opublikowana
 2. The Attitudes of Krzysztof and Janusz Radziwill Towards the Election of Władysław IV and Jan Kazimierz. Outline of the Problem
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  Open Political Science (rok: 2018, tom: 1, strony: 193-203), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/openps-2018-0017 - link do publikacji
 3. Lithuanian aspirations for an equality with the Crown in the 17th century. An attempt to systematize
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  Open Political Science (rok: 2019, tom: 2, strony: 181-187), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/openps-2020-0001 - link do publikacji
 4. Francis Sanderson and Robert Yard reports about an interregnum in the Polish-Lithuanian commonwealth after the abdication of Jan Kazimierz Waza
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  Res Historica (rok: 2019, tom: 47, strony: 140-156), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/rh.2019.47.139-156 - link do publikacji
 5. Sapiehas Estate Document from the end of the 17th Century as a Source of the Family's Economic and Political History
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  De Gruyter. Open Political Science (rok: 2018, tom: 1, strony: 164-179), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/openps-2018-0014 - link do publikacji
 6. The Role and Use of Religion in the Politics of Candidates to the Polish Throne in the 17th Century
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiej Misji Historycznej"/"Bulletin der Polnischen Historischen Mission (rok: 2018, tom: 13, strony: 115-132), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/BPMH.2018.005 - link do publikacji
 1. W trosce o ojczyznę i Dom Sapieżyński. Postawy Lwa Sapiehy z czasów wojny w Inflantach w latach 1627-1629 w świetle korespondencji
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Konferencja:
  Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego (rok: 2018, ), Wydawca: Zamek Królewski
  Data:
  konferencja 27-28 października 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Postawy wybranych przedstawicieli rodziny Sapiehów czerejskich wobec elekcji w 1632 roku
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Wielkie rody Rzeczypospolitej, t. 1, Sapiehowie, red. T. Ciesielski, M. Sawicki (rok: 2018, tom: 1, strony: 45-57), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Sapieżyński dokument majątkowy z końca XVII wieku jako źródło do dziejów gospodarczych i politycznych rodziny
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Chronią i służą…Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. R. Klementowskiego i M. Zawadki (rok: 2018, tom: 2, strony: 44893), Wydawca: Wydawnictwo Gajt
  Status:
  Opublikowana
 3. Testament Jana Massalskiego z 1662 roku jako źródło do dziejów społeczno-gospodarczych rodziny
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej - ludzie stamtąd, red. P. Cichoracki, K. Łagojda (rok: 2019, tom: -, strony: 93-107), Wydawca: Wydawnictwo LTW
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 332), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 5. Rywalizacja i współpraca Radziwiłłów i Sapiehów o wpływy w Wielkim Księstwie Litewskim w czasie bezkrólewi po śmierci Zygmunta III Wazy. Zarys problematyki
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna (rok: 2020, tom: zeszyt IV, strony: 50-57), Wydawca: Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 6. Podróże edukacyjne Sapiehów w pierwszej połowie XVII w. Przyczynek do badań
  Autorzy:
  Aleksandra Ziober
  Książka:
  Sapientia ars vivendi putanda est: wokół kultury i polityki. Studia z dziejów nowożytnych ofiarowane Proesorowi Marianowi Chachajowi (rok: 2019, tom: -, strony: 145-161), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana