Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zintegrowane badania archeomagnetyczne i termoluminescencyjne jako narzędzie datowania budowli ceglanych w Polsce.

2016/23/B/ST10/03129

Słowa kluczowe:

archomagnetyzm termoluminescencja datowanie cegły Polska

Deskryptory:

  • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Nawrocki 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 695 946 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-27

Zakończenie projektu: 2021-05-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.